Nawigacja

Jak rozwiązywać problemy w firmie produkcyjnej?

Branże
Jak rozwiązywać problemy w firmie produkcyjnej?

Każda firma produkcyjna wypracowuje własne metody i praktyki zarządzania swoją działalnością. Niektóre korzystają z rozbudowanych rozwiązań informatycznych, inne bazują na prostych narzędziach pomiarowych. Jednak stojąc w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, każde przedsiębiorstwo musi zdawać sobie sprawę, że opracowanie strategii działania, wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzających oraz odpowiednia komunikacja z odbiorcami, jest obecnie koniecznością. A nie tylko możliwością budującą przewagę konkurencyjną. Co robić gdy pojawią się problemy w firmie produkcyjnej? Sprawdźmy. 

Nowoczesne systemy informatyczne pozwalają nie tylko skutecznie zarządzać produkcją i gospodarką magazynową. Są także w stanie zapanować nad zasobami ludzkimi, monitoringiem cyklu życia produktu oraz komunikacją z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Pozwalają zautomatyzować oraz ulepszać wiele zadań, zwiększać wydajność pracy oraz podejmować właściwe decyzje strategiczne. Dzięki wdrożeniu zintegrowanych systemów wzrasta konkurencyjność firmy, a ciągle zmieniające się potrzeby i preferencje klientów, przestają stanowić jakikolwiek problem. 

Jak dobrze komunikujesz o swoich przewagach konkurencyjnych?

Postaw na wymierne korzyści.

Problemy w firmie produkcyjnej wynikające z zarządzania procesem produkcji 

Jednym z najpoważniejszych problemów współcześnie funkcjonujących firm produkcyjnych jest brak odpowiedniego planu, pozwalającego efektywnie zarządzać procesem produkcji. Nieumiejętne opisywanie technologii produkcji – receptur i marszrut – prowadzi do niedokładnego szacowania potrzeb materiałowych, zaangażowania maszyn oraz zasobów ludzkich, a także do nieodpowiedniego raportowania wszelkich dokonywanych działań. 

Opracowywanie strategii działania nie powinno być oparte na wymyślonych założeniach oraz idealistycznych obrazach rzeczywistości. Skuteczny plan działania musi uwzględniać rzeczywiste dane, bieżącą wartość zaopatrzenia, aktualnie stosowaną technologię produkcji i realne możliwości przedsiębiorstwa. Dzięki precyzyjnemu planowaniu działań nie dopuszczamy do gromadzenia się zbyt dużych zapasów stanowiących zamrożony kapitał, który z czasem może znacznie stracić na wartości. 

Nowoczesne firmy produkcyjne muszą dążyć do automatyzacji planowania swoich działań, a także wdrażania rozwiązań. Dzięki temu większość procesów produkcji będzie realizowana w sposób w pełni zautomatyzowany. Tymczasem wiele polskich firm nadal bazuje na prostych arkuszach kalkulacyjnych. Nie zdają sobie sprawy, że jedno źle zaplanowane i zrealizowane zamówienie, może negatywnie wpłynąć na cały proces produkcji. Może mieć długofalowe konsekwencje dla całej firmy. System informatyczny, działając w oparciu o dane historyczne oraz stany minimalne i maksymalne, jest w stanie z wyprzedzeniem przedstawiać odpowiednie symulacje. Takie prognozy pomagają oszacować zapotrzebowanie na konkretne zasoby i unikać błędów związanych z planowaniem procesu produkcji. 

Problemy firm produkcyjnych związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 

Od kilku dobrych lat, wiele firm produkcyjnych skarży się na brak wykwalifikowanych pracowników. Ma to z jednej strony związek z malejącą liczbą osób kształcących się w szkołach zawodowych oraz na kierunkach technicznych i inżynierskich. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż praca w produkcji postrzegana jest jako mniej atrakcyjna od pracy w sektorze usług. Receptą na to, może być inwestowanie w kształcenie własnej kadry pracowników już na etapie edukacji w szkołach średnich. Jak to osiągnąć? Poprzez oferowanie atrakcyjnego systemu praktyk i staży, współpracę z kadrą nauczycielską  lub stypendia dla najlepszych uczniów. 

Równie ważne, co pozyskiwanie nowych pracowników, jest zapewnienie odpowiedniej opieki nad tymi, którym już zapewniamy zatrudnienie. Chcąc zatrzymać przy sobie najbardziej wartościowych pracowników, musimy nie tylko zapewnić im odpowiednie wynagrodzenie i dodatkowe benefity socjalne, ale także dbać o ich rozwój, odpowiednie przeszkolenie, komfort pracy oraz właściwe procedury działania. 

Istotne jest także umiejętne prowadzenie komunikacji oraz przyjmowanie informacji zwrotnych i wdrażanie najlepszych pomysłów usprawniających pracę całego zespołu. Temu służy m. in. wypracowana kultura organizacyjna firmy. Nie bez znaczenia jest także umiejętne rozwiązywanie konfliktów w zespole.  

Firmy produkcyjne mają także problem z definiowaniem i komunikowaniem swoich przewag konkurencyjnych. Na szczęście, coraz więcej firm zaczyna rozumieć jak ważne jest kreowanie wizerunku marki. Nie tylko jako profesjonalnego producenta, ale także godnego uwagi pracodawcy. Wiedzą, że brak strategii marketingowej może prowadzić do opóźnionej reakcji na zmiany zachodzące na rynku oraz zmiany w zachowaniach potencjalnych klientów. 

Wyzwania stojące na drodze do rozwiązywania problemów firm produkcyjnych 

Współcześnie funkcjonujące firmy produkcyjne muszą mierzyć się z całą masą wyzwań, które są wynikiem dynamicznie zachodzących procesów rynkowych. Jednym z nich jest postępująca globalizacja, w wyniku której rynek zalewany jest tańszymi odpowiednikami rodem z krajów azjatyckich. Szansą na wykorzystanie tego trendu na swoją korzyść jest specjalizacja produkcji oraz szukanie nisz na nowo powstających rynkach i postawienie na marketing niszowy

Kolejną kwestią jest wzrost znaczenia ekologii, który powoduje konieczność zastanowienia się nad wpływem naszej produkcji na stan środowiska. Szansą na wykorzystanie tego zjawiska jest szukanie rozwiązań opartych na przetwarzaniu już raz użytych lub wytworzonych elementów, a także produkcja towarów przy niższym zużyciu energii. W tym przypadku ekomarketing ma wymierne korzyści . 

Postępujący wzrost znaczenia sprzedaży internetowej, spowodowany zmianą zachowań konsumentów, którzy znacznie częściej wykorzystują w procesie zakupu nowoczesne technologie i smartfony. Cyfryzacja i automatyzacja produkcji pozwala m.in. przenieść prace projektowe do świata cyfrowego, dzięki czemu jeszcze przed wykonaniem nowego produktu jesteśmy w stanie sprawdzić, czy sprosta on wymaganiom klientów. Inteligentne fabryki i systemy do samodzielnego zarządzania produkcją oraz ścisła współpraca ludzi z robotami to nie pieśń odległej przyszłości, ale realne wyzwanie „fabryk jutra”. Firmy produkcyjne, które pozycjonują się na bycie właśnie takimi, inwestują w swój branding i korzystają z narzędzi, których oczekuje ich grupa docelowa 

Widać także rosnące zainteresowanie produkcją niestandardową. Klienci życzą sobie rozwiązań szytych na miarę, uwzględniających ich konkretne preferencje. Ponadto nowoczesne systemy komunikacji  i monitoringu pozwalają na śledzenie cyklu życia produktu od jego projektowania i wytwarzania po utylizację, dzięki czemu możliwa jest bieżąca analiza potrzeb klienta, a także sprawne zarządzanie usługami serwisowymi. 

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt