Nawigacja

Korzyści stosowania AI w PR i marketingu

AI
Korzyści stosowania AI - poznaj je wszystkie

Korzyści stosowania AI to kwestia szeroko dyskutowana także w obszarze PR i marketingu. Możliwości sztucznej inteligencji sukcesywnie rosną, a tym samym wzrasta jej wpływ na poszczególne dziedziny codziennego życia i współczesnego biznesu. Dziś narzędzia AI wykorzystywane są w wielu branżach, przynosząc przełomy w różnych procesach związanych z działalnością firm. Nie inaczej jest w marketingu i PR. Odpowiednio wykorzystany cyfrowy umysł znacznie usprawnia przygotowanie i realizację strategii reklamowych. W czym dokładnie może pomóc Twojej marce? Omawiamy trzy najważniejsze korzyści!

Czego się dowiesz z artykułu?

Artykuł omawia najkorzystniejsze sposoby wykorzystania AI w marketingu i PR, takie jak automatyzacja procesów, personalizacja komunikacji, oraz optymalizacja kampanii reklamowych. Sztuczna inteligencja przedstawiana jest jako narzędzie usprawniające pracę i podnoszące efektywność podejmowanych działań. Korzystanie z technologii AI wymaga odpowiedzialnego podejścia. Dlatego przedstawione są nie tylko jej zalety, ale także wady i zagrożenia, które się z nią wiążą. Jakie korzyści przynosi przezwyciężenie tych trudności? Jak zminimalizować zagrożenia związane z  AI i cieszyć się poprawą jakości wykonywanej pracy? 

Automatyzacja procesów z AI

Jedną z kluczowych korzyści stosowania AI jest jej możliwość automatycznego zbierania i przetwarzania dużej ilości danych z różnych źródeł. Takich jak platformy mediów społecznościowych, narzędzia analityczne czy systemy CRM – i generowania raportów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można łatwo monitorować i raportować kampanie marketingowe, obserwować trendy i oceniać wyniki.

AI dokonuje też prawdziwej rewolucji w zarządzaniu mediami społecznościowymi, które są dziś przecież jedną z kluczowych przestrzeni kreowania wizerunku marki. Cyfrowy umysł może analizować i oceniać setki tysięcy postów, filtrując i sortując je według określonych kryteriów, takich jak popularność, tematyka, reakcje czy język. Dzięki temu administratorzy mogą szybko znaleźć najważniejsze treści i odpowiednio nimi zarządzać. W ten sposób narzędzia AI pomagają też zrozumieć i przewidywać potrzeby oraz zachowania odbiorców, a także dokonywać ich segmentyzacji.

Dzięki AI możemy również planować publikację postów, optymalizować treści pod kątem wytycznych SEO, tworzyć content według wcześniej ustalonych szablonów i analizować wydajność kampanii. Przykłady narzędzi AI najczęściej wykorzystywanych w mediach społecznościowych: Hootsuite, Socialbakers, Lately AI, Canva, Copy AI.

Sztuczna inteligencja pozwala więc zautomatyzować wiele procesów związanych z reklamą, zwłaszcza tych rutynowych czy wymagających precyzji i czasu. Algorytmy AI odciążają tym samym pracowników, którzy mogą wówczas poświęcić się innym, strategicznym działaniom.

Korzyści stosowania AI w obszarze personalizacja komunikacji

Jednym z kluczy do sukcesu marketingowego jest personalizacja. 89% marketerów widzi pozytywny zwrot z inwestycji, gdy używają jej w swoich kampaniach [źródło: https://explodingtopics.com/blog/personalization-stats]. Wszelkie działania z zakresu PR w istocie zmierzają do tego, by dotrzeć z odpowiednim komunikatem do właściwego odbiorcy w optymalnym czasie. Chodzi o dostosowanie treści, oferty i doświadczeń do indywidualnych potrzeb klienta. Aby to było możliwe, najpierw należy dobrze poznać swoją brand personę – jej dane demograficzne, preferencje, potrzeby, problemy, nawyki, ścieżki zakupowe i kanały komunikacji, z jakich korzysta. Następnie należy je dostosować do tego poszczególne formy promocji. I tu widać korzyści stosowania AI. Sztuczna inteligencja po raz kolejny okazuje się świetnym sprzymierzeńcem w dotarciu do klientów.

Na podstawie zebranych wcześniej danych algorytmy AI mogą przewidywać, jakie wiadomości, reklamy czy oferty będą najbardziej interesujące dla konkretnych osób. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie spersonalizowanych, wartościowych i budujących zaangażowanie treści.

Kolejne korzyści stosowania AI to możliwość automatyzowania procesów personalizacji. W jaki sposób? Na przykład poprzez tworzenie indywidualnie dobranych wiadomości e-mail lub rekomendacji produktów na stronach internetowych. Dzięki temu zwiększa skuteczność działań marketingowych i prowadzi do lepszych wyników sprzedażowych.

Korzyści stosowania AI w personalizacji komunikacji

Optymalizacja kampanii reklamowych dzięki sztucznej inteligencji

AI pomaga również w optymalizacji kampanii reklamowych. Jak? Zacznijmy od tego, że bieżąco analizuje dane o jej wynikach (np. wskaźniki klikalności, konwersji i ROI), identyfikując czynniki, które wpływają na jej sukces lub porażkę. Na tej podstawie rekomenduje konkretne rozwiązania i sugeruje zmiany w zakresie treści, kanałów promocji czy też targetowania. Pomocne bywają także algorytmy predykcyjne, które pozwalają przewidywać trendy, tendencje w zachowaniach odbiorców i ich kolejne kroki. Umożliwiają też identyfikację najbardziej wartościowych klientów, a następnie skierowanie do nich poszczególnych działań w ramach kampanii. Wszystko to pozwala dynamicznie rozwijać i dostosowywać kampanie zgodnie z aktualnymi potrzebami i kontekstem.

Jakie jeszcze korzyści stosowania AI warto podkreślić? Sztuczna inteligencja bywa też wsparciem w optymalizacji wydatków reklamowych. Jest w stanie zidentyfikować, które kanały i strategie reklamowe przynoszą największy zwrot z inwestycji. Dostosowywanie do tego działań promocyjnych i odpowiednie rozplanowanie budżetu mogą okazać się przepisem na sukces.

Sztuczna inteligencja: wady i zalety

Jak każdy wytwór ludzki, dążący do rozwiązania problemów i wprowadzania ulepszeń, AI ma swoje wady i zalety. Jakie są najważniejsze zalety sztucznej inteligencji? To przede wszystkim: 

  • Zwiększenie wydajności i produktywności pracy, odciążenie pracowników ze żmudnych powtarzalnych czynności;
  • Umożliwienie podejmowania decyzji na podstawie ogromnego zbioru danych, co zapewnia lepszy ogląd sytuacji i pozwala decydować szybciej i trafniej;
  • Szybka analiza bardzo dużej ilości danych, pozwalająca na wykrycie wzorców, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka;
  • Zastąpienie ludzi w realizacji zadań zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak np. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w strefach katastrof.

Z kolei wady sztucznej inteligencji, z którymi należy się zmierzyć i spróbować je przezwyciężyć, wiążą się przede wszystkim z kwestiami takimi, jak:

  • Halucynacje AI – sytuacje, kiedy model sztucznej inteligencji generuje informacje fałszywe, niedokładne lub sprzeczne.
  • Rozmycie odpowiedzialności – używanie AI może sprawiać, że pociąganie do odpowiedzialności ludzi lub organizacji za nadużycia związane z wykorzystaniem technologii może być utrudnione. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku systemów podejmujących automatyczne decyzje – procesy wnioskowania przeprowadzone przez programy mogą być niedostępne lub niezrozumiałe dla ludzi, przez co niemożliwa jest weryfikacja ich poprawności.
  • Możliwość tworzenia dyskryminacyjnych algorytmów – wynikająca z wprowadzenia ograniczonych danych, powielających istniejące już uprzedzenia i stereotypy.
  • Technologia SI negatywnie wpływa na środowisko, ze względu na fakt, że jej uczenie, a  także budowanie centrów danych, wiążą się z ogromnym śladem węglowym.

korzyści stosowania AI

Sztuczna inteligencja – zagrożenia 

Choć AI oszałamia możliwościami, które ze sobą niesie, nie można być bezkrytycznym i w pełni ufnym odbiorcą nawet tak wyrafinowanego dzieła technologicznego, jakim jest sztuczna inteligencja. Zagrożenia dla ludzkości, jakich można się spodziewać, obejmują zarówno te bliskie i realne kwestie dotyczące zmiany naszego codziennego funkcjonowania, jak również obawy związane z bezpieczeństwem i przetrwaniem ludzkości.

Jak dalece zasadny jest niepokój o utratę miejsc pracy wynikającą z zastępowalności ludzi przez maszyny, szczególnie w przypadku prostych i powtarzalnych zadań? Czy cyfrowi asystenci i im podobne programy komputerowe nie wpłyną na pogorszenie kompetencji społecznych ludzi, zmniejszenie interakcji międzyludzkich i pogorszenie stanu zdrowia psychicznego? Dlaczego mielibyśmy wierzyć, że rządy nie użyją AI do kontroli życia obywateli, siania dezinformacji i propagandy, by manipulować społeczeństwem? Wreszcie: czy możemy spać spokojnie w świecie konfliktów zbrojnych i dostępności sztucznej inteligencji, która mogłaby zostać zaprogramowana do autonomicznego decydowania i działania? 

Zagrożenia sztucznej inteligencji są realne i należy mieć je na uwadze, planując wykorzystywanie i wdrażanie kolejnych narzędzi do swojego życia i pracy. Bardzo dawno temu, u zarania ludzkości, wielkim dobrem był ogień – który przecież może być niszczycielskim żywiołem, jeśli pozostawi się go niekontrolowanemu rozwojowi lub nie zastosuje odpowiednich zabezpieczeń. Można powiedzieć, że AI jest “ogniem XXI wieku”. Jest wielką szansą, ale też ogromną odpowiedzialnością nie tylko jej twórców, ale też użytkowników.  

Sztuczna inteligencja to teraźniejszość!

Nie da się uniknąć wyzwań związanych z technologią AI, ale można i trzeba się z nimi zmierzyć. Respektowanie obowiązujących regulacji prawnych, ale także przestrzeganie podstawowych zasad etycznych, działanie według wartości oraz pamiętanie o pozostawianiu ważnych decyzji ludziom, którzy w odróżnieniu od maszyn mogą ponosić odpowiedzialność – to najważniejsze działania, których podjęcie przełoży się na minimalizację negatywnych skutków wykorzystania AI. Sztuczna inteligencja nie przewyższy człowieka, ale człowiek działający we współpracy ze sztuczną inteligencją może przewyższyć samego siebie.

Postaw na innowacyjne podejście do budowania wizerunku.

Łączymy tradycyjną skuteczność
z nowoczesnymi narzędziami AI!

Jak widać, sztuczna inteligencja może znacznie usprawnić i udoskonalić działania z zakresu marketingu i PR, a to wsparcie jest wielotorowe. Trzeba jednak pamiętać, że nie działa ona w sposób magiczny – kluczowe znaczenie ma odpowiednie zarządzanie tą technologią. Ważne, by odpowiednio dobrać narzędzia do specyfiki firmy i powierzyć ich wykorzystanie kompetentnym osobom.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt