Nawigacja

Konkurencyjność przedsiębiorstwa kluczowym wyznacznikiem sukcesu

Strategia marketingowa
Konkurencyjność przedsiębiorstwa kluczowym wyznacznikiem sukcesu

Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest podstawową cechą współczesnej gospodarki rynkowej. A firmy powinny dążyć do podejmowania takich decyzji biznesowych, które zapewnią im długotrwałą przewagę konkurencyjną. Współcześnie, przewagę uzyskuje ten, kto jest rozpoznawalny i bardziej widoczny w mediach, zwłaszcza w Internecie. Klienci kupują bowiem nie tylko produkt, który zaspokaja ich potrzeby, ale również markę i obietnicę, która za nią stoi. 

Powszechnie, konkurencja rozumiana jest jako rywalizacja między osobami lub grupami dążącymi do osiągnięcia tego samego celu. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest wyznacznikiem tego, który podmiot gospodarczy jest najlepszy oraz czyje działania podążają w pożądanym przez klientów kierunku. To zdolność utrzymania się na rynku oraz umiejętność przeciwstawienia się firmom oferującym podobną ofertę. 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa a źródła przewagi konkurencyjnej 

Przedsiębiorca, starając się wyróżnić swoją ofertę, musi robić coś, co w oczach potencjalnych klientów wydaje się inne i lepsze. Poznanie źródeł przewagi konkurencyjnej, które zapewnią powstanie określonych wartości, jest kluczowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zaś wiedza o tym, co jest przyczyną sukcesu jednych firm, a co przyczyną porażki innych, powinna być podstawową potrzebą każdej organizacji.  

Siłą Twojej firmy jest nie tylko oferta proponowana klientom i kształtująca Twoją pozycję na rynku. Są nią przede wszystkim posiadane zasoby. Ludzkie, finansowe, fizyczne oraz umiejętności, zdolności, infrastruktura i wyobraźnia, a także osobista siła, motywacja, znajomości i determinacja. Dlatego warto poszukiwać źródeł przewagi konkurencyjnej poza tradycyjnym obszarem jej działalności. 

Fundamentem przewagi konkurencyjnej jest wiedza, elastyczność oraz innowacyjność. To one odzwierciedlają potencjał firmy. Przewaga konkurencyjna nie jest dana raz na zawsze. Uwarunkowana jest zarówno działaniami konkurencji, jak i zmianami zachodzącymi w strukturze branży oraz zachowaniach konsumentów. 

Konkurencyjność buduje się na różnicach – na tym polega m.in. konkurencja pozacenowa. Aby odnieść sukces, musisz mieć pewność, że różnica, na której budujesz przewagę konkurencyjną jest z jednej strony rzeczywista i sprawdzalna. Z drugiej zaś jest także istotna i wartościowa dla potencjalnych klientów. Ponadto różnica budująca wartość Twojej marki powinna być odpowiednio komunikowana, podkreślana i propagowana w różnego rodzaju materiałach marketingowych. 

Działasz na konkurencyjnym rynku? Chcesz się wyróżnić?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Jak skutecznie zbudować i utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstwa? 

Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest dobrze skonstruowana i prawidłowo zdrożona strategia rozwojowa. Jej kluczowym elementem jest dążenie do długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Firmy nieustannie poszukują sposobów i narzędzi pomagających im podnieść ich pozycję konkurencyjną. Poprzez systematyczną i rzetelną komunikację buduje się zaufanie opinii publicznej, które bezpośrednio przekładają się na pozycję firmy względem konkurencji. 

Budowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej zależy zarówno od czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do sposobów budowania i utrzymywania długotrwałej przewagi konkurencyjnej zaliczamy m.in.: 

  1. oferowanie oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań, które stanowią istotną wartość dla klientów, 
  1. skupienie się na zaspokajaniu potrzeb wąskiej niszy rynkowej lub ukierunkowanie działań na dotąd niewykorzystanych i zapomnianych obszarach, 
  1. troska o budowanie trwałych relacji z klientami, poprzez niezawodną opiekę oraz autentyczną komunikację, 
  1. wykształcenie kultury przedsiębiorczości, opartej na budowaniu niepowtarzalnych zdolności kluczowych, 
  1. stosowanie niekonwencjonalnych i oryginalnych form komunikacji i marketingu. 

Biorąc pod uwagę postępujące zjawisko skracania cyklu życia produktów, a także dynamicznie zmieniające się potrzeby konsumentów, które należy zaspokoić, firmy muszą budować swoją pozycję na rynku, biorąc pod uwagę wszystkie posiadane zasoby. 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa a wizerunek firmy 

Jednym ze źródeł budowania przewagi jest odpowiednia współpraca firmy z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym oraz kształtowanie wizerunku firmy w świadomości odbiorców. Komunikacyjne budowanie przewagi konkurencyjnej może rozgrywać się zarówno na polu wizualnym, jak i werbalnym.  

Tym, co wyróżnia dana firmę na rynku jest przede wszystkim jej tożsamość, czyli historia, filozofia, strategia, zachowanie pracowników i właścicieli, jakość, kultura, styl zarządzania oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. Często są to wartości nie do podrobienia, dlatego właśnie wokół nich warto budować wiarygodność marki i jej wizerunek. 

Wiedza o konkurencji a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Im więcej wiesz o swojej konkurencji, tym lepiej możesz się przygotować na walkę o zdobycie przewagi na rynku. Wiedza to potęga. Ustal, z jakimi firmami konkurujesz i dokładnie przeanalizuj je. W jaki sposób? Pod kątem: mocnych i słabych stron, rozmiaru działań public relations, udziału w rynku, podobieństw i różnic, wybranego modelu biznesowego oraz strategii komunikacji z otoczeniem. 
 
Istnieje wiele sposobów pozyskania wiedzy na temat konkurencji. Z pomocą przychodzi przede wszystkim wyszukiwarka Google, która precyzyjnie wskaże wszystkie informacje, których potrzebujesz. Doskonałym źródłem wiedzy o konkurencji są także opinie ich dotychczasowych klientów. Sprytnym sposobem na pozyskanie wiedzy jest także udział w targach, podczas których możesz porozmawiać z przedstawicielami firm konkurencyjnych oraz zebrać różnego rodzaju materiały informacyjne i promocyjne. Pamiętaj także, by samodzielnie korzystać z ofert konkurencji, by precyzyjnie ocenić ich wady i zalety. 
 
Wszystkie zebrane informacje pomogą Twojej firmie działać jeszcze lepiej i wykorzystać wszystkie słabe strony konkurencji. Dlatego warto zostać detektywem i każdego dnia poświęcać czas na analizowanie konkurencji. Niech najlepsze metody działania konkurentów zainspirują Cię do stworzenia modelu idealnego, który będzie stanowił wzorzec dla Twojej działalności. 

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt