Nawigacja

Fundacja Dobro Powraca
Opinie podopiecznych liczą się najbardziej

Branże

Mimo usilnych starań naukowców z całego świata wciąż nie wynaleziono skutecznego leku na stwardnienie rozsiane. Chorzy muszą nauczyć się życia z SM. Nadzieję na lepsze jutro daje pacjentom Fundacja Dobro Powraca – opinie Podopiecznych mówią same za siebie. wsparcie fundacji jest nieocenione w nierównej walce z tą podstępną chorobą.

Stwardnienie rozsiane – kiedy usłyszysz diagnozę…

Czy wiesz, co dzieje się z organizmem, kiedy układ odpornościowy nie działa prawidłowo? Osoby borykające się ze stwardnieniem rozsianym wiedzą o tym doskonale. SM to przewlekła, autoagresywna choroba ośrodkowego układu nerwowego. W zdrowym organizmie mózg wysyła impulsy nerwowe do komórek, umożliwiając sprawne funkcjonowanie wszystkich narządów. W SM ten proces jest zaburzony. Układ immunologiczny (odpornościowy) traktuje osłonki nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym, tzw. mielinę, jak ciała obce. Komórki odpornościowe atakują mielinę i uszkadzają ją. W konsekwencji dochodzi do częściowego lub całkowitego przerwania przewodzenia nerwu. To doprowadza do zwolnionego przesyłu informacji, zniekształcania ich lub nieprzesyłania ich w ogóle. Niszczenie otaczającej komórki mieliny to proces demielinizacyjny. W miejscu każdego zniszczenia powstaje blizna, zwana stwardnieniem.

Specyfikę stwardnienia rozsianego można podsumować jednym zdaniem – organizm atakuje sam siebie. Układ immunologiczny, który w normalnych warunkach stoi na straży zdrowia i pomaga zwalczać infekcje, błędnie rozpoznaje i atakuje komórki własnego ciała. Traktuje je, jakby były intruzami, ciałami obcymi, np. bakteriami.

Fundacja Dobro Powraca – opinie o chorobie

Lek na SM nie istnieje. Mimo usilnych starań wciąż nie udało się wynaleźć preparatu całkowicie niszczącego chorobę. Pacjenci muszą wspomagać się medykamentami działającymi przyczynowo i modyfikującymi naturalny przebieg choroby. Leki mogą hamować postępy SM i odroczyć w czasie potencjalną niepełnosprawność. Podczas ostrych rzutów chorym podaje się sterydy, zmniejszające proces zapalny.

SM to nieuleczana, przewlekła choroba. Życie ze stwardnieniem rozsianym jest ciężkie i nieprzewidywalne. Wymaga nieustannego dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji. Diagnoza dla wielu pacjentów jest jak wyrok. Chorzy często są w szoku. Odczuwają lęk, smutek, poczucie niesprawiedliwości, a nawet złość. Na świat. Na wszystko i wszystkich. Adaptacja do życia z SM wymaga czasu. W tym niesamowicie ciężkim okresie nieocenione jest wsparcie rodziny, przyjaciół oraz osób, które doświadczają tego samego.

O codziennych trudnościach życia z SM i drogim leczeniu, doskonale zdaje sobie sprawę Fundacja Dobro Powraca. Opinie Podopiecznych są dla niej na wagę złota – organizacja daje z siebie wszystko, żeby wesprzeć Chorych w tym wymagającym czasie!

Fundacja Dobro Powraca – opinie Podopiecznych mają ogromne znaczenie

Fundacja Dobro Powraca powstała z inicjatywy Chorych na stwardnienie rozsiane. Fundację tworzy grupa osób, których łączy wiara w to, że razem można więcej. To właśnie oni najlepiej rozumieją potrzeby i problemy swoich Podopiecznych. Wiedzą, jak trudno poradzić sobie z diagnozą nieuleczalnej choroby. Zdają sobie sprawę z tego, jak ciężko może być. Są świadomi, jak ważne w tej nierównej walce są prawdziwe wsparcie i pełne zrozumienie.

Dla Fundacji Dobro Powraca opinie Podopiecznych mają największe znaczenie. Fundacja upowszechnia informacje o najnowszych sposobach leczenia SM, pomaga nowo zdiagnozowanym odnaleźć się w ciężkiej sytuacji, dba o komfort wszystkich Chorych, integruje ich i publicznie reprezentuje ich interesy, poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych zgłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia, organizację i wsparcie petycji w sprawie SM, czy też obradach Okrągłego Stołu SM.

Fundacja uczy Chorych codzienności ze stwardnieniem rozsianym. Pokazuje, że mimo nieuleczanej choroby można żyć normalnie. Celem Fundacji jest polepszenie sytuacji pacjentów – w każdym obszarze życia!

Pomoc finansowa na wagę złota

Przy stwardnieniu rozsianym ogromne znaczenie ma rehabilitacja, która pochłania potężne sumy pieniędzy. Do tego dochodzą koszty zakupu leków. Co więcej, chorzy często muszą być pod stałą opieką psychologów, psychiatrów i innych specjalistów. Wielu pacjentów nie ma możliwości, by pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni – z czego doskonale zdaje sobie sprawę Fundacja Dobro Powraca. Opinie Podopiecznych mówią same za siebie – pomoc finansowa Fundacji jest dla nich nieocenionym wsparciem w walce z chorobą.

Fundacja Dobro Powraca gromadzi fundusze na leczenie, rehabilitację, opiekę i pomoc społeczną dla chorych na SM. Środki pozyskuje ze zbiórekdarowizn. Co więcej, z tytułu posiadania statusu organizacji pożytku publicznego, Fundacja może uczestniczyć w programie 1% podatku. W 2021 roku Fundacja Dobro Powraca cieszyła się ogromnym zaufaniem wśród polskich podatników. Dzięki pozyskanym środkom mogła zrealizować wiele celów pożytku publicznego i zapewnić indywidualną pomoc wszystkim najbardziej potrzebującym.

Jak skorzystać z pomocy?

Każda osoba zmagająca się ze stwardnieniem rozsianym może przystąpić do programu subkont, który umożliwia zbieranie funduszy na terapię. Program subkont jest całkowicie darmowy. Podopieczny nie ponosi żadnych kosztów za założenie i prowadzenie subkonta. Fundacja nie pobiera prowizji i opłat manipulacyjnych od pacjentów. Chorzy nie muszą rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Wszystkim zajmują się przedstawiciele Fundacji.

Środki z subkonta można wydać na:

 • leki i suplementy łagodzące przebieg choroby,
 • artykuły apteczne wspomagające terapię i normalne funkcjonowanie chorego,
 • dermokosmetyki,
 • usługi medyczne, a w tym wizyty u wszystkich specjalistów oraz badania obrazowe i laboratoryjne,
 • usługi rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne i sportowe – również turnusy rehabilitacyjne, pobyty w centrach medycznych i szpitalach,
 • sprzęt rehabilitacyjny i sportowy,
 • dostosowanie mieszkania, samochodu i sprzętów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • koszty transportu samochodem prywatnym osoby chorej na turnusy, wizyty lekarskie, zakup biletów,
 • pomoc prawną,
 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 • prasę branżową,
 • sprzęty AGD i RTV ułatwiające osobie chorej wykonywanie codziennych czynności,
 • kursy edukacyjne, szkolenia, studia i inne wydarzenia/spotkania/warsztaty zwiększające szanse osoby chorej na rynku pracy.

Fundacja Dobro Powraca zdaje sobie sprawę z nieprzewidywalności przebiegu choroby. W związku z tym dopuszcza możliwość finansowania innych potrzeb pacjentów na podstawie odpowiednich zaświadczeń – lekarskich, rehabilitacyjnych, indywidualnych podań i innych.

Stwardnienie rozsiane to intruz, przeciwnik, nienawidzony towarzysz, który jest przy chorym w każdym momencie życia. Dla Fundacji Dobro Powraca opinie chorych mają największe znaczenie. Fundacja dba o komfort swoich podopiecznych w każdym obszarze ich życia. Wspiera ich psychicznie, dodaje otuchy, daje wskazówki, które ułatwiają funkcjonowanie, uczy, jak mimo choroby czerpać z życia wszystko, co najlepsze, a także pomaga im finansowo. Fundacja podkreśla, „JesteSmy RazeM!” – dla każdego chorego jest wsparciem, cenną opoką, nieocenionym sojusznikiem w walce z chorobą. Dobrze wiedzieć, że na świecie są jeszcze osoby, które nie przechodzą obojętnie obok cierpienia innych. A wręcz przeciwnie – chcą im pomagać, jak tylko potrafią.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt