Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

Website usability

Użyteczność strony – co to jest?

Definition

Użyteczność Web page, czyli web usability, to jedna z kluczowych cech, jakie powinna posiadać każda witryna internetowa. Istota użyteczności strony ma ogromne znaczenie, głównie dlatego, że koncentruje się na jej użytkownikach i ich potrzebach. Użyteczność strony to najprościej mówiąc dostosowanie jej do wymagań użytkownika w taki sposób, by korzystał z niej z przyjemnością, co obecnie stanowi niezbędny standard i istotny element przewagi konkurencyjnej.

Ciekawostki na temat użyteczności strony

Skupienie się na użyteczności strony internetowej już na etapie jej projektowania zdecydowanie ułatwi poruszanie się po niej docelowym użytkownikom i przyniesie wiele korzyści. Przede wszystkim w najwyższym stopniu pozwoli spełnić oczekiwania odwiedzających. Dla większości z nich bardzo ważna jest prosta i czytelna nawigacja po stronie, odpowiednia pozycja menu, a także stopka z czytelnymi danymi kontaktowymi. Równie kluczowe jest odpowiednie rozmieszczenie przycisków CTA, które będą kierować użytkowników w wybrane miejsce i pozwalać im szybko wykonywać żądane akcje.

Użyteczność strony przekłada się na dłuższą obecność odwiedzających na danej stronie internetowej, co może przynieść różnorakie korzyści. Aby tak się stało, konieczne jest ukazanie jej w odpowiedniej formie. Znaczące jest tu przejrzyste i czytelne przekazywanie informacji, możliwość szybkiego odnajdywanie potrzebnych danych, a także przemyślane filtry wyszukiwania.

Użyteczność strony – najważniejsze informacje

Obecnie kluczowym działaniem podmiotów, które chcą pozostać konkurencyjne, jest dostosowanie się do panujących standardów. Tyczy się to również użyteczności stron internetowych. Strona powinna być od początku dobrze zaprojektowana. Wszystkie funkcje powinny być wyraźne i widoczne, bez konieczności długiego i żmudnego poszukiwania interesujących informacji. Dlatego tak ważna jest dobra nawigacja.

Niezwykle istotna jest także szybkość ładowania się samej  strony, jak i jej poszczególnych podstron. Zbyt długie oczekiwanie niestety zniechęca użytkownika do dalszego przeszukiwania zasobów i sprawia, że zaniepokojony i zdenerwowany opuszcza stronę i przenosi się w inne miejsce. Często także porzuca koszyk zakupowy, mimo że od finalizacji zakupu dzieliło go jedno kliknięcie.

Jacob Nielson, specjalista w dziedzinie użyteczności, który uznał ją za istotny aspekt jakości już w latach 90. ubiegłego wieku, wskazał na 5 czynników, które jego zdaniem wpływają na jakość korzystania ze strony internetowej. Czynnikami tymi jego zdaniem są:

  1. Learnability, czyli „nauczalność” – oznacza to, jak szybko użytkownik jest w stanie nauczyć się poruszania po danej witrynie;
  2. Efficiency, czyli efektywność – czas potrzebny do nauki efektywnego korzystania ze strony internetowej;
  3. Memorability, czyli „zapamiętywalność” – kryje się pod tym szybkie nabywanie umiejętności i zapamiętanie ich obsługi;
  4. Satysfaction, czyli satysfakcja – poziom satysfakcji użytkowników w trakcie korzystania z danej strony;
  5. Errors, czyli błędy – liczba błędów popełnianych przez użytkowników w czasie korzystanie ze strony, która pozwala na określenie poprawności działania strony pod kątem bycia użyteczną dla odwiedzających.

Użyteczność strony to również czytelne i zrozumiałe treści. Warto więc zadbać o dobry copywriting, a także przejrzyste opisy produktów czy usług. Dla użytkownika niezbędny będzie także formularz kontaktowy, pozwalający na szybkie i czytelne komunikowanie się, a w przypadku sklepu internetowego – dostęp do aktualnych cen oraz informacji o dostępności produktów. Wszystkie te elementy powinny być ze sobą spójne, stanowiąc jedną całość.

W obecnych czasach nie można zapominać także o responsywności strony, czyli dopasowaniu do małych ekranów. W końcu większość użytkowników internetu korzysta obecnie ze smartfonów, i to za ich pomocą szuka informacji, robi zakupy i porównuje poszczególne oferty.

Summary

Użyteczność strony to w dobie powszechnego korzystania z Internetu aspekt kluczowy. Na użyteczność strony wpływa szeroko rozumiana ergonomia i funkcjonalność witryny, która wyraża się poprzez dopasowanie do wymagań i oczekiwań użytkownika. Na użyteczność strony w dużej mierze mają wpływ przyzwyczajenia i nawyki odwiedzających, które wpływają na intuicyjność niektórych działań. Dlatego zbyt szeroka fantazja w rozmieszczeniu poszczególnych elementów czy funkcji strony, może przynieś więcej szkody niż pożytku.

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact