Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

Marketing strategy

Strategia marketingowa – w czym tkwi jej fenomen?

Definition

Marketing strategy jest to celowe działanie danej firmy, uwzględniające wdrożenie narzędzi promocyjnych, które służą osiągnięciu założonych celów i wypozycjonowaniu danej marki na rynku. Strategia marketingowa to coś, co każda firma powinna posiadać, chcąc rozwijać swój biznes. Przy pomocy ekspertów i odpowiednich kanałów komunikacji, pozwala skutecznie dotrzeć do każdej grupy docelowej.

Strategia marketingowa – ciekawostki

Dobrze skonstruowana strategia marketingowa może pomóc w osiągnięciu sukcesu. Sprawi ona, że firma nie tylko uzyska przewagę nad konkurencją, ale także zdobędzie wysoką pozycję na rynku, stając się rozpoznawalną wśród odbiorców. Najważniejsze cele strategii marketingowej to budowa pożądanego wizerunku firmy i świadomości marki, pozyskanie bazy lojalnych klientów, a także – wzrost sprzedaży.

Bardzo ważne w strategii marketingowej jest jasne i wyraźne określenie jej celów, co dla wielu przedsiębiorców okazuje się dosyć trudnym zadaniem. Problem z poprawnym zdefiniowaniem celów może niestety wpłynąć negatywnie na kwestie takie, jak wykorzystanie potencjału marki, czy też efektywność prowadzonych działań marketingowych. Dlatego w tym konkretnym obszarze, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Strategia marketingowa – najważniejsze informacje

Strategia marketingowa to bardzo szeroki opis całej osobowości firmy. Uwzględnia zarówno jej słabe, jak i mocne strony. Określa najlepsze dla niej sposoby komunikacji i grupy docelowe, do jakiej kierowane są produkty czy usługi. Bierze przy tym pod uwagę panującą na rynku konkurencję. Znając te wszystkie parametry, można rozpocząć skuteczne działania nacelowane na realizację założeń, a tym samych – osiągnięcie wysokiej pozycji w branży. Samo powstanie strategii marketingowej nic nie znaczy, nawet jeśli jej założenia byłyby genialne. Ważne, by w jak najszybszym czasie wdrożyć je i konsekwentnie stosować.

Strategie marketingowe możemy podzielić na kilka rodzajów, w zależności od kierunku, w jakim zmierza firma, a także możliwości i podejmowanych w tym celu działań. Strategia marketingowa skoncentrowana na sprzedaży to obecnie najpopularniejsza ze strategii w przypadku wielu firm. Najważniejsze w niej jest pozyskiwanie nowych klientów, budowanie ich lojalności i nastawienie na zaspokajanie ich potrzeb. Kolejnym rodzajem strategii jest działanie nakierowane na sprawną komunikację w bardzo ogólnym znaczeniu i zakresie. Pozostaje jeszcze strategia marketingowa nastawiona typowo na produkt. Szczególne znaczenia ma tu jego jakość, dostępność, prezentacja i ciągłe ulepszanie.

Strategia marketingowa danej marki może łączyć w sobie wiele elementów. Ważne, by nie przesadzić i nie doprowadzić do braku jej skuteczności z uwagi na podejmowanie działań w zbyt wielu kierunkach naraz. Także samo sformułowanie strategii marketingowej jest dowolne. W jednej firmie może być to obszerny dokument, w innej krótka i treściwa prezentacja. Kluczowe jest szybkie wdrożenie działań. Każda strategia marketingowa powinna zawierać element analityczny, strategiczny i komunikacyjny.

Summary

Strategia marketingowa, czyli zestaw zasad i działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów,  jest bardzo ważna z punktu widzenia budowania wizerunku i silnej pozycji marki na rynku. Opracowanie strategii marketingowej polega często na zidentyfikowaniu problemów, a także sposobów na ich rozwiązanie. Nieraz bywa to bardzo czasochłonne, ale warto poświęcić na odpowiednio dużo czasu, bo rezultaty są tego warte. Niezwykle ważne jest określenie konkretnych celów – od tego zależą zresztą podejmowane działania. Dobra strategia marketingowa pozwala na zwiększenie zysków, poniesienie rozpoznawalności i pozycji marki na rynku, a także jej ugruntowanie.

Strategia marketingowa powinna także brać pod uwagę nieustanne analizowanie otoczenia, które przecież ciągle ulega zmianom. Dlatego na każdym etapie realizacji założeń strategii marketingowej należy monitorować wyniki i postępy.

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact