Nawigacja

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie kluczem do sukcesu?

Strategia marketingowa
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie kluczem do sukcesu

Dobrze przemyślana i skutecznie wdrożona strategia pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, trwałych przychodów i wyższych zysków. I choć strategia odgrywa kluczową rolę, to przedsiębiorstwa nie do końca potrafią ją zdefiniować i zastosować na co dzień. Czym jest zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie? Efektem tej strategii jest wdrożenie błyskotliwego planu biznesowego. Dzięki niemu nie tylko zrealizujemy postawione sobie cele, ale także rozwiniemy działalność zgodnie z pojawiającymi się szansami i możliwościami. 

Punktem wyjścia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie jest wizja, która precyzuje oczekiwany status przedsiębiorstwa. Jeżeli staje się ona udziałem pracowników i kieruje ich działaniami tak, by wspólnie osiągali zaplanowane cele, pomaga jednoczyć ich w imię wspólnie wyznawanych wartości. Co więcej motywuje ich także do dalszej pracy i pokonywania ewentualnych problemów. Największym wyzwaniem nie jest zatem sformułowanie wizji, ale takie zarządzanie ludźmi, by umożliwić im wspólną realizację strategii. 

Istota zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 

Aby zrozumieć czym jest zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, należy najpierw poznać jego strategię. To ogólna formuła, która określa, w jaki sposób dana firma zamierza skutecznie konkurować z innymi podmiotami o udział w rynku i przyciągniecie uwagi klientów. Pozwala dostarczać argumenty przemawiające za wyborem określonej oferty. 

Skuteczna strategia opiera się na śmiałej wizji tego, jak dana firma widzi siebie na rynku i jakie cele zamierza osiągnąć. Zawiera w sobie trzy elementy: 

 1. Myślenie, oznaczające przedstawianie innowacyjnego, oryginalnego, odważnego i inspirującego pomysłu, który pozwoli w efektywny sposób osiągnąć określone cele. To także śmiałe innowacje marketingowe i reagowanie na zmieniające się trendy konsumenckie.  
 1. Akcję, którą tworzą dokładnie określone działania przybliżające firmę do osiągnięcia celu. Ich dobór powinien być podyktowany konkretnymi potrzebami i preferencjami grupy docelowej
 1. Proces, oznacza dynamiczny i elastycznie zmieniający się pod wpływem pojawiających się możliwości, cykl budowania relacji z klientem, otoczeniem i pracownikami. 

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie wspiera takie jego funkcje jak: planowanie, organizacja, motywacja i kontrola. Pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących rozwoju firmy, uwzględniając panujące warunki i wpływ otoczenia. Składa się z trzech etapów: planowania działań, wdrażania rozwiązań i nadzorowania efektów. 

Podstawowe założenia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 

Docelowym efektem wdrożenia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie  jest osiągnięcie najlepszych wyników finansowych, efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Możemy tego dokonać na cztery sposoby. Strategia konkurencyjna może się opierać na: 

 1. proponowaniu cen niższych od konkurencji, 
 1. oferowaniu oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań,  
 1. skupieniu się na zaspokajaniu potrzeb wąskiej niszy odbiorców (rynkowej, społecznej lub geograficznej), 
 1. stosowaniu niekonwencjonalnych form marketingu i promocji. 

Chcąc przygotować i wdrożyć odpowiednio dopasowaną strategię musimy na samym początku dokładnie ocenić kondycję własnej firmy oraz sytuację, która panuje wokół. Musimy bacznie przyjrzeć się konkurencji i klientom. Ta wiedza pozwoli nam w podjęciu mądrych i obiektywnych decyzji oraz wyznaczeniu jasnych, śmiałych, wymiernych i realnych celów. 

Potrzebujesz błyskotliwej strategii marketingowej, by zwiększyć efekty?

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Jak skutecznie zarządzać? 

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie opiera się na gromadzeniu i zrównoważonym wykorzystywaniu kluczowych zasobów. Które to są? Musimy określić tak naprawdę wszystko, co popycha przedsiębiorstwo do przodu. Twoje produkty lub usługi powinny wychodzić naprzeciw faktycznym, kluczowym i pilnym potrzebom potencjalnych klientów. A oferta powinna znacząco wyróżniać się od propozycji konkurencji. 

O skuteczności zarządzania strategicznego decyduje m.in. proces wymiany informacji oraz współpraca między wszystkimi działami i szczeblami decyzyjnymi, a także zaangażowanie pracowników w przygotowanie i wdrożenie strategii.

Strategia opiera się na jasno określonych celach, natomiast elastyczność samego zarządzania strategicznego dotyczy dopasowywania metod działania, które mogą zmieniać się pod wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Strategia skupia się na długookresowym rozwoju firmy poprzez doskonalenie procesów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

Proces wdrażania zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie

Wdrażanie strategii przedsiębiorstwa jest niekończącym się procesem, który składa się z pięciu podstawowych kroków: 

 1. Przygotowanie deklaracji strategii, która wyznacza wizje, misję, konkretne ramy i cele rywalizacji z innymi podmiotami na rynku. 
 1. Identyfikacja grup docelowych, obejmująca dokładną analizę potrzeb i preferencji potencjalnych klientów i odbiorców komunikatów marketingowych. Do tego niezbędna jest strategia komunikacji. Naszym celem jest znalezienie i zastosowanie odpowiedniej przynęty, by przykuć ich uwagę oraz bycie obecnym i aktywnym, tam, gdzie spędzają oni swój czas. 
 1. Wykorzystanie wszystkich sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej i uwagi potencjalnych klientów, dzięki oryginalnemu podejściu, innowacyjności i proponowaniu wartości dodanej. Aby stworzyć oryginalną ofertę, należy dokładnie poznać swoich potencjalnych klientów, ale przede wszystkich oferowany przez siebie produkt lub usługę. Czy wiesz, w jaki sposób klienci korzystają z Twojego produktu i które cechy podnoszą jego atrakcyjność? Zastanów się nad sposobami uatrakcyjnienia swojej oferty (np. zmiana opakowania, nietypowe wymiary, innowacyjna technologia wykonania, oryginalne materiały). 
 1. Przygotowanie odpowiedniego systemu sprzedaży, czyli finalizacji procesu zakupu. Zastanów się nad formami reklamy, jakie zastosujesz, by ostatecznie zmotywować odbiorców komunikatów marketingowych do zakupu. 
 1. Utrzymywanie właściwych relacji z klientami poprzez efektywny model obsługi posprzedażowej. Dzięki dobrze wyszkolonym pracownikom bezpośredniej obsługi klienta oraz motywującym programom lojalnościowym, jesteś w stanie zbudować silne i trwałe relacje z klientami, którzy będą lojalni wobec twojej firmy i z przyjemnością będą polecać Twoją ofertę dalej. 

 Jeżeli masz strategię, jesteś w grze, ale to za mało, by liczyć na zwycięstwo. Nie mniej ważne jest doskonałe wcielenie jej w życia. Obserwując rynek, można zauważyć, że niedoskonała strategia, ale bezbłędnie zrealizowana, ma większą moc niż świetna strategia zrealizowana byle jak. 

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt