Nawigacja

Jak zoptymalizować proces marketingowy?

Strategia marketingowa
Jak zoptymalizować proces marketingowy?

Ponieważ marketing wpływa na zachowania ludzi od wielu lat, traktujemy go jako coś oczywistego i nie dostrzegamy, jak bardzo nas zmienia. Proces marketingowy polega na systematycznym identyfikowaniu możliwości, jakie oferuje rynek, wyznaczaniu konkretnych celów prowadzących do rozwoju naszej firmy oraz na określeniu szczegółowego planu, który pozwala te cele zrealizować. 

Marketing zmienia zachowania ludzi. Robi to za pomocą właściwej prowadzonej narracji, tworzenia relacji z marką oraz budowania związków z ludźmi o podobnych doświadczeniach. Kiedy marka ogłasza swoje przesłanie za pomocą wybranego medium, zawsze przyjmuje ono formę obietnicy, a zadaniem organizacji jest jej dotrzymywać, na każdym etapie procesu marketingowego. 

Czym jest proces marketingowy? 

Proces marketingowy ma na celu takie przygotowanie i przeprowadzenie działań marketingowych, by realizowały misję, jaką firma wyznaczyła sobie, wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Obejmuje zbiór różnego rodzaju aktywności, które mają zapewnić realizację konkretnych zamierzeń firmy wobec rynku. Widoczna jest w nim także wizja przedsiębiorstwa.  

Właściwie realizowany proces marketingowy powinien składać się z następujących po sobie procesów – od ustalenia tego, jakie cele marketingowe chce realizować firma, przez analizę sytuacji rynkowej, z wybór adresatów i ustalenie budżetu, zaplanowanie konkretnych działań marketingowych, aż po realizację planu i kontrolę efektów. 

Rozwój technologii i powszechność internetu sprawiły, że nigdy wcześniej nie było możliwości, by tak szybko i tak tanio docierać do odbiorców rozsianych po całym świecie. Ponadto internet umożliwił natychmiastową reakcję oraz bardziej precyzyjne docieranie do konkretnej grupy potencjalnych klientów. I choć reklama w internecie jest również najczęściej ignorowaną formą komunikacji, warto wpleść działania e-marketingowe do swojej strategii działania. 

Etapy procesu marketingowego 

Wszelkie działania, podejmowane w ramach procesu marketingowego, muszą pobudzać odbiorcę. Muszą mówić mu to, na co jest otwarty i w co gotów jest uwierzyć. Właściwie skonstruowana strategia marketingowa – a co za tym idzie także strategia komunikacji – pozwalają zapraszać klienta w podróż. Jej kolejne przystanki wyglądają następująco: 

1. Ustalenie celów marketingowych. Aby ruszyć w podróż, musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz. Twoim celem jest nie tylko sprzedaż konkretnego produktu lub usługi. Jest nim także budowanie świadomości marki, maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, zmiana wizerunku firmy, a nawet wywołanie zmian na rynku. 

2. Analiza sytuacji rynkowej. Określ zarówno pozycję, jaką zajmujesz na rynku, jak i pozycję, do jakiej aspirujesz, jako marka. Dokładnej analizy wymaga nie tylko makro- i mikrootoczenie firmy. Trzeba również wziąć pod uwagę cykl życia produktu i SWOT. Znając mocne i słabe strony organizacji oraz szanse i zagrożenia ze strony rynku można lepiej zaplanować działania. 

3. Wybór adresatów działań marketingowych. Twoi najlepsi klienci stają się ambasadorami Twojej marki, dlatego tak ważne jest określenie, do kogo tak naprawdę chcesz dotrzeć. Wiedza o kliencie, jego potrzebach i preferencjach, jest kluczowa. Szanuj swoich klientów, dostarczaj im wartości, których szukają i inspiruj do działania. Naucz się widzieć i słuchać, bo tylko wtedy sam zostaniesz zauważony. 

4. Ustalenie budżetu, czyli podjęcie decyzji o przeznaczeniu określonej ilości środków finansowych na realizację konkretnych działań marketingowych. Wielkość ta musi być odpowiednio oszacowana i uargumentowana. Sztuką nie jest wydanie pieniędzy na marketing, sztuką jest takie zainwestowanie środków, by szybko przełożyły się na realny zysk biznesowy. 

5. Zaplanowanie konkretnych działań marketingowych. Aby zrealizować cel, musimy wybrać konkretne narzędzia, które nam w tym pomogą. To, gdzie pojawisz się ze swoją ofertą oraz jakich użyjesz instrumentów, by przekonać do siebie grupę docelową, zadecyduje o Twoim sukcesie i efektywności całej kampanii. 

Proces marketingowy w Twojej firmie wymaga poprawy?

Sprawdź nasze rozwiązania – zwiększ sprzedaż i zyski firmy!

Realizacja planu marketingowego i kontrola efektów

Niektóre cele marketingowe jesteśmy w stanie zrealizować poprzez szybką i intensywną kampanię promocyjną. Niektóre natomiast wymagają od nas żmudnych i długofalowych działań. Dokładne rozplanowanie w czasie poszczególnych kroków, pozwoli nam stale trzymać rękę na pulsie i właściwie reagować na ewentualne kontr-działania konkurencji. Skąd będziemy mieli pewność, że proces marketingowy przebiega dobrze? Zapewni ją kontrola efektów, czyli badanie skuteczności przeprowadzonych działań. Na podstawie raportów i analiz jesteśmy w stanie określić, na ile podjęte przez nas kroki, zbliżyły nas do realizacji zaplanowanego. Możemy też oszacować, które narzędzia okazały się najskuteczniejsze. Wnioski pomogą nam zmodyfikować aktualnie realizowany plan, a także pomóc w kreowaniu kolejnych strategii. 

Proces marketingowy na przykładzie e-sklepu 

Czy firmy działające wyłącznie online nie muszą korzystać z klastycznych narzędzi marketingowych? Niestety, choć internet zapewnia niemal niczym nieograniczony kontakt z potencjalnymi klientami, wciąż istnieją nisze, które korzystają z sieci w bardzo ograniczony sposób. Nawet wielcy gracze, których działalność przebiega wyłącznie w świecie wirtualnym, jak np. Allegro, decydują się na kosztowne kampanie telewizyjne i outdoorowe. Kluczem do sukcesu pozostaje właściwie skonstruowana strategia oraz budowanie doświadczeń klientów i prawdziwych relacji biznesowych, zarówno w świecie online, jak i offline.

Podstawowym celem, jaki powinien postawić sobie każdy e-sklep, jest zwiększenie świadomości poprzez stworzenie i rozbudowywanie wyjątkowej wartości. Codzienną obsługę klientów oraz komunikację na stronie www i w mediach społecznościowych, warto oprzeć na budowaniu pozycji eksperta, uzupełniając ofertę o dodatkowe treści poradnikowe.  Wartościowe treści pomogą nie tylko bardziej zaangażować osoby odwiedzające Twój e-sklep, ale także odpowiednio wypozycjonować go w wyszukiwarce Google – pozycjonowanie stron to dziś must have w e-commerce. 

Kolejnym ważnym aspektem prowadzenia sklepu internetowego jest zapewnienie mu wielu kanałów sprzedaży. Media społecznościowe służą nie tylko kreowaniu określonego wizerunku. Zarówno Facebook, jak i Instagram umożliwiają prowadzenia e-handlu. I choć finalna transakcja sprzedaży kończy się na Twojej stronie www, to takie elementy procesu zakupowego, jak zainteresowanie i zaangażowanie, realizowane są właśnie w social media. 

Sklep internetowy musi nadążać za środowiskiem, w którym występuje, zatem wymaga się od niego nieustannego dopasowywania się do nowych możliwości. Aktualna treść, atrakcyjna forma prezentacji, wykorzystywanie nowoczesnych funkcjonalności i formatów reklamowych. To tylko niektóre aspekty, które pozwolą wyróżniać się e-sklepowi na tle konkurencji. Pamiętajmy jednak o jednym. Nawet najbardziej innowacyjne i nowoczesne rozwiązania marketingowe, wykorzystują znane od lat mechanizmy wpływu oraz starą, dobrą sztukę perswazji. 

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt