Nawigacja

CBRTP – opinie jednostek naukowych mają znaczenie

Branże

Współcześnie w biznesie panuje nastawienie na współpracę i partnerstwo. Praktycznie każda firma dążąca do rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej nie zamyka się w swoich strukturach, lecz nieustannie tworzy sieć kontaktów z innymi podmiotami. Zjawisko to znalazło już nawet swoje określenie – networking biznesowy. W działaniach networkingowych warto jednak uwzględnić nie tylko firmy, ale i cenione instytucje naukowe, np. CBRTP: opinie, ale i realne korzyści jakie dzięki temu może zyskać firma, otworzą przed nią nowe możliwości. Dlaczego?

CBRTP – opinie ważne dla potencjalnych partnerów biznesowych

Rozwój firmy to nieustanne poszukiwanie partnerów biznesowych, z którymi współpraca może przybliżyć nas do rynkowego sukcesu i pozyskania nowych klientów. Razem można zdziałać więcej, o czym przekonało się już wielu przedsiębiorców. Fachowo określa się to zjawisko jako efekt synergii. Firma kooperująca z cenionymi podmiotami na rynku automatycznie zyskuje też w oczach klientów. Dlatego nie ma wątpliwości, że warto starać się o pozyskiwanie partnerów biznesowych. Pojawia się jednak pytanie – co robić, by zachęcić ich do współpracy właśnie z naszą firmą? Co jest cenne z punktu widzenia potencjalnych partnerów biznesowych, czyli jaką firmę uznają oni za atrakcyjną?

Oczywiście dobra reputacja na rynku jest ważna. Nie można jednak przesądzać, że tylko duże firmy, które istnieją od lat i zdążyły już zapracować na swój wizerunek, mają szansę na znalezienie partnera biznesowego. W końcu partnerstwo tego typu najbardziej przydatne jest firmom, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę kariery. Aby przekonać wówczas potencjalnych partnerów, że warto podjąć z nami współpracę, trzeba wykazać, że nasza firma ma dobre rokowania na stanie się poważnym przedsiębiorstwem. Właśnie wtedy rolę rekomendacji może pełnić współpraca z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu. CBRTP -opinie, jakie na tej podstawie może wysnuć rynek, dotyczą dużych aspiracji firmy i jej zaangażowania w rozwój.

Jak wynika z przeprowadzonego badania „Rzetelność polskich przedsiębiorstw – trendy i bariery”, 9 na 10 przedsiębiorców weryfikuje rzetelność kandydata na partnera biznesowego. W weryfikacji tej brana jest pod uwagę przede wszystkim rzetelność finansowa, reputacja rynkowa, ale także opinie udzielone przez inne podmioty gospodarcze lub instytucje. Można więc wnioskować, że istotne znaczenie w tego typu weryfikacji może mieć fakt współpracy firmy z jednostkami naukowymi, takimi jak CBRTP. Opinie, które wówczas zyskuje firma, dotyczą jej potencjału innowacyjnego i nastawienia na jakość.

Innowacyjność innowacyjności nie równa

Żyjemy w czasach, w których pojęcia „innowacyjność” czy „rozwój” są nadużywane. Dlatego, aby robiły wrażenie na klientach, firma musi wysilić się bardziej, niż konkurencja. Nawet badanie przeprowadzone przez McKinsey dowiodło, że firmy w Polsce przeznaczają na badania i rozwój zaledwie 1 proc. PKB, czyli połowę mniej niż średnia unijna, dlatego trudno mówić w ich przypadku o szczerym zaangażowaniu. Jak udowodnić, że nasza firma podchodzi do tematu poważnie?

Nie wystarczy już stworzenie wewnętrznego działu badań i rozwoju, jak robi to wiele firm. Klienci z nazwą tą spotykają się tak często, iż zdają sobie sprawę, że dział tego typu pełni już funkcję bardziej marketingową, niż faktycznie skupioną na działaniu. Lepszym pomysłem jest wyjście poza struktury firmy i stworzenie zewnętrznego działu B&R, którym może być jednostka naukowa. Im bardziej rozpoznawalna i renomowana, tym lepiej. Z pewnością należy do takich wspomniane wcześniej CBRTP – opinie o tym ośrodku naukowym są bardzo dobre. Dlatego wszystkie firmy, które znajdują się pod jego skrzydłami, mogą czuć się liderami innowacji.

Warto też dodać, że CBRTP dysponuje swoim własnym funduszem inwestycyjnym. Dofinansowania przyznawane są najlepiej rokującym projektom technologicznym. Podmiotom z branży elektroniki, energetyki, nowoczesnych materiałów, robotyzacji, automatyzacji oraz oprogramowania dla przemysłu i biznesu. Otrzymanie wsparcia finansowego od CBRTP jest najlepszą, nieformalną opinią tej jednostki o potencjale naszej firmy, która to opinia może być zachętą dla partnerów biznesowych i innych podmiotów, które rozważają nawiązanie z nami współpracy.

Znaczenie innowacyjności firmy dla klientów

Mogłoby się wydawać, że z punktu widzenia klientów znaczenie mają jedynie dwa czynniki. Jakość i cena. Natomiast absolutnie żadnego znaczenia nie ma to, czy dana firma zaangażowana jest w tworzenie innowacji i współpracę z takimi jednostkami jak CBRTP: opinie, a raczej domysły tego typu, są jednak błędne. Tak jak uznanie wśród klientów znajdują firmy troszczące się o ekologiczne aspekty swojej działalności, tak samo na docenienie mogą liczyć firmy wykazujące starania w tworzeniu nowych, przyszłościowych rozwiązań.

Samo słowo „innowacyjność” silnie powiązane jest z otwartością na naukę, a jak wynika z badania „3M State of Science Index” aż 63% osób postrzega naukę jako coś bardzo ważnego dla społeczeństwa. W Polsce odsetek osób mających podobne zdanie wynosi około 49%. Ciekawostką jest to, że aż 63% Polaków deklaruje, iż darzy naukowców większym uznaniem, niż celebrytów i mając wybór pomiędzy zjedzeniem kolacji z cenionym profesorem, a ze sławną piosenkarką, postawiliby na pierwszą opcję. Można więc przypuszczać, że wiele marek popełnia błąd nawiązując współpracę z influencerami i gwiazdami, zamiast z osobami ze świata nauki, zwłaszcza jeśli działają w branży, w której produkty czy usługi oparte są na dorobku naukowym, np. branża farmaceutyczna.

Dlaczego zatem warto, aby firma nawiązywała współpracę z jednostkami naukowymi i informowała o niej w swoich materiałach reklamowych? Wszystko bazuje na tym, aby wyrobić w klientach przekonanie, iż wybierając dany produkt czy usługę, przyczyniają się do rozwoju nauki. Czyli dokładają przysłowiową „cegiełkę” w tworzeniu czegoś dobrego i ważnego. Wielu klientów ma też świadomość, że innowacje, nad którymi pracuje firma, w przyszłości mogą zaowocować powstaniem nowych oszczędniejszych rozwiązań, np. w sposobie produkcji. To z kolei będzie przekładało się na obniżenie ceny produktów, z której oni sami wówczas skorzystają.

CBRTP – opinie ułatwieniem przy ubieganiu się o dofinansowanie

Do CBRTP zwraca się także wiele firm planujących realizację projektów finansowanych zewnętrznie. Aby mieć szansę na uzyskanie takiego dofinansowania, konieczne jest złożenie szczegółowej dokumentacji konkursowej, zawierającej m.in. założenia techniczne i kosztorys. Jeśli dokumentacja ta przygotowywana i sygnowana jest przez cenioną jednostkę naukową, taką jak CBRTP, opinie jury rozpatrującego wnioski mogą być przychylniejsze. Ciężko bowiem podważać rzetelność dokumentacji i fachową ocenę potencjału projektu, którą wystawia tak renomowany ośrodek naukowy.

Nie ma wątpliwości, że współpraca firmy z jednostką naukową jest czymś, co otwiera przed nią możliwości współpracy z wieloma innymi podmiotami. Warto jednak stawiać na znane i cenione ośrodki, a jednym z najlepszych wyborów może być CBRTP.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt