Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

STP marketing

STP marketing – 3 kluczowe elementy

STP marketing – definicja

STP marketing to strategia, która obejmuje trzy kluczowe elementy marketingu: segmentację, targeting i positioning. Dzięki temu pozwala skuteczniej docierać do najbardziej atrakcyjnych grup klientów oraz wyróżnić swoją ofertę na tle konkurencji.

Działania w ramach STP marketingu dzielimy na trzy następujące po sobie etapy:

  • segmantacja - proces podziału rynku na mniejsze fragmenty. Poszczególne segmenty charakteryzują się określonymi cechami, które pozwalają skuteczniej dobierać odpowiednie narzędzia marketingowe oraz formułować treść konkretnych komunikatów. Takimi kryteriami umożliwiającymi podział rynku w STP marketingu są m.in. demografia, możliwości finansowe, podobne cechy fizyczne, wyznawane wartości, preferowany styl życia, nawyki zakupowe, a także wspólnie deklarowane potrzeby i pragnienia.
  • targetowanie - obejmuje wybór konkretnego fragmentu rynku i koncentrację działań marketingowym na jednym lub kilku wybranych segmentach. Ocena atrakcyjności segmentów jest niezwykle istotnym etapem całego procesu STP marketingu, ponieważ będzie decydowała, w którym miejscu lub miejscach ulokujemy posiadane przez nas zasoby. W ramach targetowania możemy zdecydować się na marketing masowy, niszowy lub zróżnicowany, obejmujący kilka wybranych segmentów.
  • pozycjonowania - wskazuje konkretne miejsce danej marki na rynku na tle firm konkurencyjnych. Pozycjonowanie obejmuje zarówno możliwości danej firmy, jak i jej konkretne wartości, korzyści jakie zapewnia swoim klientom oraz unikatowość oferty. Odpowiednie pozycjonowanie w ramach STP marketingu pomaga nie tylko wyróżnić się na rynku, ale wręcz uzyskać przewagę konkurencyjną.

STP marketing – ciekawostki

Aby STP marketing w obszarze segmentacji mógł przynieść firmie realne korzyści, należy pamiętać, by wyodrębniane segmenty były dostępne oraz możliwe do analizowania i mierzenia. Ponadto każdy segment powinien być zróżnicowany i wyróżniać się czymś na tle pozostałych. Warto pamiętać także, by nie dzielić rynku na zbyt wiele podobnych do siebie grup, ponieważ trudniej nam będzie określić realną atrakcyjność każdego segmentu względem innych. Skutecznym narzędziem wykorzystywanym na etapie segmentowania rynku jest tworzenie person, czyli dokładnie opisanych i zwizualizowanych wyobrażeń o idealnym kliencie.

Innym narzędziem, które doskonale sprawdza się na etapie targetowania w ramach STP marketingu są tzw. mapy percepcji, które analizują skojarzenia klientów naszej marki w odniesieniu do pozostałych marek konkurencyjnych. Dzięki temu możemy dostrzec ewentualne luki na rynku lub braki w ofertach konkurencji, które możemy wykorzystać na naszą korzyść. Co ciekawe, obecnie najbardziej precyzyjną opcją targetowania w ramach STP marketingu jest mikromarketing, czyli kierowanie działań marketingowych do niewielkiej grupy ludzi lub wręcz do pojedynczego klienta.

STP marketing – informacje, które warto poznać

Ze strategii STP marketingu od lat korzystają wszyscy najwięksi światowi giganci. Pozwala bowiem nie tylko skutecznie pokonać konkurencję, ale także lepiej gospodarować wszystkimi powiadanymi środkami i zasobami. Efektem działań prowadzonych w ramach STP marketingu jest konkretna oferta, która z jednej strony idealnie odpowiada na potrzeby grupy docelowej, jak i wyraźnie odróżnia się na tle konkurencji.

STP marketing pozwala efektywnie zarządzać relacjami z klientami. Dzięki spersonalizowanej komunikacji zwiększa zaangażowanie konkretnej grupy odbiorców oraz buduje lojalność wobec konkretnej marki. Ponadto, wsłuchując się w realne potrzeby klientów i umożliwiając im przesyłanie informacji zwrotnych, marka zyskuje możliwość poprawy jakości oferowanych produktów lub świadczonych usług.

STP marketing – podsumowanie

Celem STP marketingu jest zbudowanie konkretnego wizerunku marki w głowie wybranego odbiorcy. Dzięki odpowiedniej segmentacji, targetowaniu i pozycjonowaniu, działania marki precyzyjniej trafiają do tej grupy klientów, którą marka uznaje za najbardziej atrakcyjną.

Related entries:

Marketing plan, image creation, brand management, marketing planning, image creation, customer acquisition, sales audit, branding activities, creating a company brand, image creation

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact