Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

Marketing psychology

Co to jest psychologia marketingu?

Definition

Psychologia marketingu jest dziedziną wiedzy na temat ludzkich zachowań, potrzeb, motywacji i procesów decyzyjnych. Jej celem poznawczym jest zrozumienie mechanizmów stojących za skutecznością poszczególnych działań, natomiast cel aplikacyjny stanowi prowadzenie skutecznych działań sprzedażowych i marketingowych.

Trivia

  1. Psychologia marketingu w dużej mierze powołuje się na założenia nurtu psychologii poznawczo-behawioralnej, zainteresowanej wzajemnym powiązaniem procesów poznawczych, myśli oraz działań ludzkich. 
  2. Szczególnym elementem psychologii marketingu jest tzw. neuromarketing, korzystający z narzędzi pomiarowych używanych podczas badań psychofizjologicznych, by optymalizować rodzaj i natężenie bodźców marketingowych (wizualnych, dźwiękowych, zapachowych, taktylnych).
  3. Studia z psychologii często oferują możliwość wyboru specjalności związanej z psychologią marketingu. Obecnie można również na niektórych uczelniach wybrać studia licencjackie w całości poświęcone temu zagadnieniu. 

Information 

Jest wiele obszarów wiedzy psychologicznej, które mogą mieć przełożenie na działania marketingowe. Lista ta jest nieustannie rozbudowywana, ponieważ prowadzone są kolejne badania naukowe i metaanalizy w obszarach związanych z ludzkimi emocjami, zachowaniami i procesami poznawczymi. Oto kilka najpopularniejszych koncepcji psychologicznych znajdujących zastosowanie w marketingu:

  1. Paraliż decyzyjny - this stan unikania podjęcia decyzji, wynikający z subiektywnego poczucia trudności z tym związanych. Doświadczenie to wynika z niepewności odnośnie efektów dokonania takiego a nie innego wyboru. Aby zapobiec wytworzeniu się u klienta paraliżu decyzyjnego, warto w przekazie marketingowym zawrzeć jasne i proste wyjaśnienie sposobu działania produktu lub usługi i powiązanych z nim korzyści. Warto także wychodzić naprzeciw obawom związanym z wpływem oferowanego dobra na ich zdrowie i samopoczucie (np. producent dżemów może informować o braku cukru dodanego w oferowanym produkcie, co w kontekście powszechnej wiedzy o jego szkodliwości stanowi istotną informację o wpływie produktu na zdrowie). 
  2. Familiarity (zasada podobieństwa, znajomości) - rzecz wcześniej widziana przez konsumenta będzie przez niego chętniej wybierana, aniżeli coś, co jest widziane po raz pierwszy. Znajomość nie oznacza przy tym, że produkt został już wypróbowany. Wystarczy seria ekspozycji w reklamie i nie jest nawet istotne, czy ogólne wrażenie odbiorcy było pozytywne, czy negatywne. Ponadto wskazywanie na to, co łączy sprzedawcę i potencjalnego klienta (np. w kwestii wyznawanych wartości) zwiększa szansę na zdobycie jego lojalności. 
  3. Dowód społeczny - sprawienie wrażenia, że jakieś zachowanie jest zjawiskiem powszechnym i normalnym, znacząco zwiększa szansę na to, że konsument również zdecyduje się na podjęcie promowanego w ten sposób działania (np. “Wszyscy mają Mambę - mam i ja”). Na zasadzie dowodu społecznego kształtują się różne trendy, których powszechność najbardziej widoczna jest w przestrzeni cyfrowej, gdzie w łatwy sposób można pokazać liczbę osób zainteresowanych wybraną kampanią czy produktem.
  4. Niechęć do straty - ludzie mniej pragną posiadania nowych rzeczy, niż utraty tego, co mają. W związku z tym korzystna okazuje się strategia bezpłatnych okresów próbnych lub obniżek na pierwszy zakup danego produktu - istnieje duża szansa, że klient będzie wolał płacić za kontynuację korzystania z usługi, niż z niej zrezygnować. 

Summary

Psychologia marketingu to dziedzina nauki, która analizuje ludzkie zachowania, potrzeby i motywacje w kontekście działań marketingowych. Wykorzystuje różne teorie i koncepcje psychologiczne, takie jak paraliż decyzyjny, zasada znajomości czy dowód społeczny, aby zrozumieć, co wpływa na skuteczność działań marketingowych. Dzięki tej wiedzy marketerzy mogą tworzyć strategie, które lepiej odpowiadają na oczekiwania i preferencje klientów, co może prowadzić do poprawy wyników sprzedażowych i zwiększenia lojalności klientów.

Related entries:

Marketing plan, image creation, brand management, marketing planning, image creation, customer acquisition, sales audit, branding activities, creating a company brand, image creation

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact