Nawigacja

Inergis opinie o rynku odnawialnych źródeł energii

Branże
Inergis opinie - OZE

Rynek odnawialnych źródeł energii od lat przyciąga uwagę zarówno inwestorów, jak i osób indywidualnych. Jednym słowem – wszystkich poszukujących bardziej zrównoważonych rozwiązań w produkcji energii. Jedną z firm, która odgrywa istotną rolę w tej branży, jest Inergis. Jej działalność i wpływ na rynek odnawialnych źródeł energii są znaczące. Co sądzi o OZE Inergis opinie ekspertów są zgodne. Mając na uwadze proekologiczne pobudki firm, a także kwestie ekonomiczne – coraz więcej przedsiębiorstw będzie inwestować w odnawialne źródła energii. Jaka jest przyszłość tego rynku?

Rynek OZE jest sektorem gospodarki, który skupia się na wykorzystywaniu ekologicznych źródeł energii do produkcji elektryczności, ciepła oraz innych form energii. Odnawialne źródła energii obejmują takie źródła jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, biomasa, a także energia wodna. Rynek OZE ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie niezależności energetycznej i zapewnienie zrównoważonego dostępu do energii. Jedną z firm, która działa na polskim rynku OZE jest Inergis. Opinie o tym sektorze są takie, że jest on rozwojowy i warto w niego inwestować.

Inergis – opinie o transformacji energetycznej

Według danych IRENA, czyli Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, ograniczenie globalnego ocieplenia i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO₂) o około 37 gigaton (Gt) w stosunku do poziomu z 2022 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto w sektorze energetycznym do 2050 r. jest istotne, ale nie przebiega tak sprawnie, jak powinno. Pomimo pewnego postępu nadal istnieją znaczne luki między obecnym wdrażaniem technologii transformacji energetycznej oraz poziomem niezbędnym do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie. Niezbędna jest całkowita transformacja sposobu, w jaki społeczeństwa zużywają i wytwarzają energię.

Co na ten temat sądzi Inergis? Opinie jej ekspertów są takie, że transformacja energetyczna ma ogromne znaczenie. Nic dziwnego, że coraz więcej firm, a także osób indywidualnych inwestuje w odnawialne źródła energii. Potwierdzają to dane. W 2022 roku odnotowano rekordowy wzrost mocy wytwórczych energii odnawialnej. Globalne inwestycje we wszystkie technologie transformacji energetycznej osiągnęły rekordową kwotę 1,3 biliona dolarów w 2022 r. Mimo tego inwestycje kapitałowe w paliwa kopalne były prawie dwukrotnie większe niż inwestycje w energię odnawialną. Jak inwestujemy w odnawialne źródła energii? Jak kształtuje się ten rynek?

Inergis – opinie o rynku OZE

Światowe zatrudnienie w sektorze energii odnawialnej osiągnęło w 2022 r. 13,7 mln, co oznacza wzrost o milion od 2021 r. i w porównaniu z łączną liczbą 7,3 mln w 2012 r. Energia odnawialna przyciąga coraz większe inwestycje, co prowadzi do tworzenia miejsc pracy w wielu krajach. Niewątpliwym liderem w tej kategorii są Chiny, a za nimi Brazylia czy Stany Zjednoczone. A co sądzi o polskim rynku OZE Inergis? Opinie ekspertów są zgodne: sektor świetnie się u nas rozwija, co potwierdzają dane. Wskazują one, że tylko w lipcu br. produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wzrosła o ponad 17 proc. w skali roku. Natomiast liczba instalacji prosumenckich wyniosła 1,3 mln. Nadal Polacy najchętniej inwestują w fotowoltaikę, a na kolejnych miejscach znajdują się wiatr i biomasa.

Przyszłość Odnawialnych Źródeł Energii wydaje się obiecująca i pełna potencjału. W miarę jak rozwijają się technologie OZE, stają się one bardziej efektywne i dostępne dla każdego. Jednym z kluczowych czynników przyszłego sukcesu OZE jest rosnące zaangażowanie rządów i firm w rozwijanie tych technologii. Inwestycje w projekty OZE oraz rozwijanie infrastruktury przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy w branży. Warto również zauważyć, że rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa i ciągłe zmiany klimatyczne zwiększają presję na przyspieszenie przekształceń w sektorze energetycznym.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt