Nawigacja

CONTEC opinie: zrównoważony model biznesowy w praktyce

Branże

Opony samochodowe to poważny globalny problem w zakresie gospodarowania odpadami. Skala zjawiska jest ogromna. Każdego roku na całym świecie ponad miliard zużytych opon samochodowych trafia na wysypiska śmieci bądź do spalarni [1]. Ten ciągły proces generuje ogromne ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla, przyczyniając się do znacznych zmian klimatycznych. Firmą, która realnie postanowiła zmierzyć się z tym problemem, jest CONTEC – opinie na temat znaczenia polityki gospodarki obiegu zamkniętego znalazły odzwierciedlenie w opracowanej przez nią autorskiej technologii recyklingu opon samochodowych.

CONTEC opinie: firmy kształtują przyszłość branży

Współcześnie kwestie środowiskowe są przedmiotem uwagi nie tylko obywateli, ale również przedsiębiorstw. Stan naszej planety pogarsza się z roku na rok, o czym w pełni świadomy jest już cały świat. Niektórzy uważają, iż zmiany jakie zaszły w naszym klimacie są już nieodwracalne, co jednak nie oznacza zaprzestania wysiłków zmierzających ku poprawie tego stanu i mających na celu spowolnienie postępującej degradacji środowiska.

W CONTEC opinie na ten temat są jednoznaczne – działalność firm ma niebagatelny wpływ na stan środowiska. Na szczęście coraz więcej z nich podejmuje działania przyspieszające transformację przemysłu wytwórczego w kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę potencjał, jaki niosą ze sobą obecnie nowoczesna technologia oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, w każdym sektorze przemysłu istnieją możliwości podejmowania działań, które przyczynią się do redukowania emisji CO2, a co za tym idzie – poprawy naszego środowiska. Często wystarczą chęci oraz świadomość przedsiębiorstwa o jego wpływie na naszą planetę, by rozpocząć produkcję w sposób bardziej zrównoważony.

Istotne jest jednak podejmowanie realnych działań, a nie jedynie PR-owych akcji. Przyszłością w dzisiejszych czasach jest stosowanie produkcji, która potrafi ocalić cenne surowce do ponownego wykorzystania. Jest tego w pełni świadoma firma CONTEC – opinie tworzących ją ekspertów jasno wskazują, że dzięki recyklingowi odpowiednio zrównoważoną metodą pirolizy można w znacznym stopniu rozwiązać problem odpadów ELT (and. end-of-life tires), których ilość każdego roku znacznie wzrasta.  

Zużyte opony = materiał do ponownego wykorzystania

Statystyki dotyczące zużycia opon samochodowych jasno wskazują na znaczne przyczynianie się wzrostu tego typu odpadów do pogorszenia stanu naszej planety. ELT stanowią ok. 2%-3% wszystkich globalnych odpadów [2]. Każdego roku wyrzuca się ponad miliard zużytych opon, z czego prawie połowa zostaje spalonych, uwalniając w ten sposób do atmosfery szkodliwy dwutlenek węgla [3]. Istnieje jednak przyjazny dla środowiska sposób recyklingu ELT, który jednocześnie pozwala odzyskać cenne surowce. Jest nim piroliza. Chociaż sama metoda jest podstawą wielu procesów technologicznych, dopiero od niedawna wykorzystuje się ją także do recyklingu opon.

Na czym polega proces pirolizy?

Proces pirolizy polega na podgrzewaniu rozdrobnionych opon do wysokich temperatur. Odbywa się w specjalnych reaktorach i przebiega w kontrolowanej atmosferze. Ponieważ jest to proces beztlenowy, zużyta opona nie może się palić. Jednak mimo tego ulega rozkładowi. W jaki sposób? Poddawane wysokiej temperaturze cząsteczki kompozytu, jakim jest guma, rozkładają się na mniejsze. W efekcie wytwarzane są odzyskana sadza techniczna i gaz popilorytyczny.

Większość gazu po schłodzeniu kondensuje w bogaty w węglowodory aromatyczne olej. Pozostały gaz, ponieważ jest doskonałym paliwem, zasila cały proces. Ostatnim produktem procesu jest odzyskana sadza techniczna. Ten ważny materiał stanowi zrównoważony zamiennik niektórych gatunków sadz technicznych.

Piroliza w wydaniu CONTEC

W CONTEC opinie ekspertów są zgodne. Działania firmy muszą być ukierunkowane na troskę o przyszłość środowiska. Dlatego ulepszyli oni proces pirolizy. Słowo piroliza składa się z dwóch słów: Pyro = ciepło, liza = rozpad na części. Podczas procesu pirolizy CONTEC odzyskuje:

  • 40% oleju o wysokiej wartości opałowej;
  • sadzę, będącą ekologiczną alternatywą dla czerni węglowej. Stanowi ona 33% produkcji pirolizy;
  • stal, stanowiącą 15% produkcji pirolizy, którą można ponownie wykorzystać np. do produkcji nowych opon;
  • gaz – część z 12% odzyskanego gazu zasila obecnie zakład CONTEC. Reszta zostanie przeznaczona na wytwarzanie energii elektrycznej dla lokalnej społeczności.

Dzięki wprowadzonym innowacjom, w CONTEC osiągnięto >85% odzysku materiału z ELT. Jednocześnie CONTEC jest jedynym producentem odzyskanej sadzy, który wykorzystał stopione sole jako nośnik ciepła w procesie pirolizy. Firma jest prekursorem, jeśli chodzi o stworzenie technologii Molten. Dzięki tej innowacji cały proces stał się bezpieczniejszy, poprawiła się jakość produktów a także zmniejszył ich wpływ na środowisko Poprzez stosowanie nowoczesnych technologii CONTEC stawia sobie za cel uzyskanie miana lidera w przemyśle recyklingu opon. 

CONTEC – opinie na temat procesów produkcyjnych

Najnowocześniejsza technologia odzyskiwania sadzy, oleju oraz stali z zużytych opon, to efekt wielu lat intensywnej działalności licznego grona ekspertów. Przy tak skomplikowanych procesach wymagana jest także rozwinięta baza badawczo-rozwojowa, stałe udoskonalanie systemu i wysokie standardy.

Jakość uzyskanych w efekcie pirolizy produktów powinna być sprawdzana na każdym etapie procesu produkcyjnego. Jej wynik świadczy o niezawodności oraz solidności używanych procesów i technologii. W CONTEC opinie ekspertów, ich wysiłki na rzecz udoskonalania możliwości, jakie daje recykling opon, znajdują potwierdzenie w zdobytych certyfikatach i nagrodach. CONTEC jako lider w opracowywaniu procesów recyklingu ELT zdobył w 2021 nagrodę „Liderzy ESG” w kategorii „Innowacja”.  Autorska technologia oparta jest na 3 głównych zaletach:

  • efektywna oraz stabilna produkcja,
  • najwyższej jakości produkty z pirolizy,
  • bezpieczne i pewne instalacje do przeprowadzania pirolizy.

Dokonania marki CONTEC – opinie zarządu to potwierdzają – nie byłyby możliwe bez zaangażowania w pracę na sukces firmy sztabu pracowników: techników, specjalistów oraz inżynierów, którzy czuwają nad każdym etapem procesu produkcyjnego. Jako twórcy technologii, eksperci CONTEC nieustannie dążą do poprawy wydajności technicznej i znajdowania nowych możliwości, jakie daje piroliza. Dzięki tym działaniom firma przyczynia się do dalszego zwiększania pozytywnego wpływu na środowisko.

Co sprawia, że firma jest uznawana za godną zaufania, wiarygodną oraz nastawioną na ciągły rozwój? Buduje swój wizerunek konsekwentnie dążąc w swych działaniach do nowoczesnej transformacji przemysłu, zgodnie z neutralnością klimatyczną.  Wyrazem tych działań jest m.in. wdrożenie innowacyjnego procesu wykorzystania stopionej soli jako nośnika ciepła, zebrane na przestrzeni kilku lat doświadczenie czy współpraca z Politechniką Warszawską.  

Źródła:

[1] Forbes

[2] AZoCleantech.com

[3] EHS Daily Advisor

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt