Nawigacja

CBRTP: praca, opinie na rzecz rozwoju innowacyjności polskich firm

Branże

W ostatnich latach słowo „innowacja” słyszane jest na każdym kroku, zwłaszcza w środowisku biznesowym. Stawianie na innowacyjność powoli staje się koniecznością, jeśli zależy nam, aby prowadzone przez nas przedsiębiorstwo rozwijało się i zyskiwało przewagę na rynku. Przyjrzyjmy się bliżej tematowi innowacyjności w polskich firmach i temu, jaki wkład mogą mieć w tym takie jednostki jak CBRTP: praca, opinie, wspierane branże, możliwości finansowania innowacyjnych projektów. Dowiedzmy się, na jaką pomoc można liczyć.

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw

Jeszcze w raporcie KPMG z 2014 roku „Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce” mogliśmy przeczytać, że aż 44% firm nie prowadzi wieloobszarowej działalności innowacyjnej z obawy o opłacalność takiej inwestycji. Wiele firm swoją niechęć do inwestowania w innowacje tłumaczyło też tym, że ich model biznesowy lub strategia nie przewiduje takich działań. Albo że są one nieopłacalne ze względu na skalę działalności firmy.

Dziś sytuacja wygląda już nieco lepiej. Coraz więcej firm dostrzega w innowacyjności potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej i stara się pracować nad innowacjami zarówno w sferze swoich produktów, jak i procesów biznesowych. Z raportu „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” z 2020 roku wynika, że w latach 2017-2019 34,7% firm było w trakcie realizacji przynajmniej jednego projektu innowacyjnego.

Z kolei w raporcie GUS „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2018-2020” czytamy, że 36,7% przedsiębiorstw przemysłowych i 33% usługowych wprowadziło w tych latach przynajmniej jedną innowację w swojej działalności. Firmy aktywne innowacyjnie przyznają, że ich postawa przynosi szereg zauważalnych korzyści. Najważniejsze z nich to poprawa jakości produktów lub usług, pozyskanie nowych klientów, wzrost sprzedaży, wzmocnienie marki, zwiększenie wydajności pracy i wzrost zysku netto.

Pojawiają się jednak wątpliwości – od czego zacząć rozwój innowacji w swojej firmie? Jak przełamać bariery związane z brakiem wystarczających funduszy? Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko nieudanej inwestycji? Odpowiedzią na te wszystkie pytania może być współpraca z CBRTP – praca, opinie, możliwości wsparcia finansowego. Dowiedzmy się, co może zaoferować biznesowi Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

CBRTP – praca, opinie współpracujących firm

CBRTP to jednostka, która może okazać się cennym wsparciem w rozwoju innowacji w firmie. Pełni ona niejako rolę integratora pomiędzy światem nauki i biznesu, dostarczając rozwiązania przemysłowe i technologiczne o wysokim stopniu innowacyjności. Są one w stanie przynieść firmie realne korzyści ekonomiczne i biznesowe. Co ważne, CBRTP nie ogranicza się do żadnej branży. Z pomocy tej jednostki skorzystały do tej pory m.in. firmy z branży motoryzacyjnej, energetycznej, przemysłu papierniczego, budowlanego, kompozytowego, a także zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych czy produkcją świec.

Co jeszcze wiadomo o CBRTP: praca, opinie klientów, ale również liczne wyróżnienia, jakie do tej pory zdobyła ta jednostka, są ostatecznym potwierdzeniem skuteczności jej działań. Mowa o wyróżnieniach m.in. za wkład we współpracę pomiędzy przemysłem a światem nauki i badań. A także za realizację prac rozwojowych, które zaowocowały efektami o znaczeniu międzynarodowym.

CBRTP jako zewnętrzny dział R&D

Wiele firm traktuje współpracę z CBRTP jako lepszą alternatywę dla wewnętrznego działu badań i rozwoju firmy. Dlaczego? Z prostej przyczyny. CBRTP jest dużą jednostką, której zespół wykonawczy liczy ponad 50 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów – pracowników naukowych, inżynierów i elektroników. Nie trzeba już tworzyć własnego zespołu i ryzykować, że jego praca nie przyniesie oczekiwanych efektów a koszty przerosną oczekiwane korzyści. CBRTP dysponuje własnym rozbudowanym parkiem maszynowym i aparaturą badawczą, która przydaje się w realizacji wielu projektów.

Na kwestię tworzenia działu badawczo-rozwojowego warto spojrzeć też z perspektywy klientów firmy. Obecnie wiele firm stawia na wewnętrzne działy. Tworzy je z pracowników już zatrudnionych w firmie, a nie z ekspertów czy pracowników naukowych. Informacja, że firma posiada tego rodzaju dział, nie robi na klientach większego wrażenia. Zdają oni sobie sprawę, że jego istnieje często pełni funkcję bardziej marketingową, niż nastawioną na faktyczne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Optyka odbiorców zmienia się, gdy rolę działu R&D pełni CBRTP – praca, opinie i ogólne skojarzenia, jakie budzi ta jednostka, dają podstawę, by twierdzić, że firma z nią współpracująca podchodzi do tematu innowacji na poważnie.

CBRTP – praca, opinie, możliwości wsparcia finansowego

Co jest ważne z punktu widzenia firm zastanawiających się nad podjęciem współpracy z CBRTP? Praca, opinie, wyróżnienia i zrealizowane projekty to jedna sprawa, ale wiele przedsiębiorstw ma świadomość, że nie poradzi sobie bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Na szczęście CBRTP pomocne jest również i w tym względzie. Pomoc realizowana jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich to partnerstwo w projektach finansowanych zewnętrznie. Najprościej mówiąc – CBRTP jest w stanie zasugerować podmioty potencjalnie mogące stać się inwestorami, a także pomóc w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji konkursowej, w tym w precyzyjnym określeniu założeń technicznych projektu, modeli biznesowych i finansowych. Dzięki takiej pomocy firma może znacząco zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Druga możliwość to wsparcie finansowe bezpośrednio od CBRTP. Praca, opinie o tej jednostce i pomoc, której udzieliła firmom do tej pory, wskazują, że możliwości uzyskania takiego wsparcia są całkowicie realne, choć należy podkreślić, że CBRTP wybiera projekty kierując się subiektywną oceną ich potencjału innowacyjnego. Wszystko to w oparciu o wieloletnie doświadczenie jej ekspertów. Wybierane są najlepiej rokujące rozwiązania technologiczne z branży energetyki, elektroniki, automatyzacji, robotyzacji, nowoczesnych materiałów oraz oprogramowania dla biznesu i przemysłu. CBRTP od lat jest współwłaścicielem funduszu inwestycyjnego typu seed-capital/V.

W praktyce firma ubiegająca się o dofinansowania ma szansę otrzymać go w wysokości 60-80% całego zakładanego kosztu projektu. Natomiast pozostałą część musi pokryć sama jako tzw. wkład własny. Co ważne, dofinansowanie od CBRTP ma formę bezzwrotną, z zatem firma nie ponosi żadnego ryzyka. Nawet jeśli projekt zakończy się fiaskiem, z pewnością na korzyść przedsiębiorstwa będzie działał fakt, iż w ogóle zostało ono wybrane do prestiżowego grona firm protegowanych przez CBRTP, gdyż w oczach klientów będzie uchodziło za innowacyjne i godne zaufania.

Czy warto być firmą aktywną innowacyjnie? Z pewnością tak, o czym przekonuje się wiele polskich firm. Trzeba jednak pamiętać też o tym, aby prowadzić przemyślaną współpracę. Zlecanie prac badawczo-rozwojowych znanym i cenionym jednostkom, takim jak CBRTP, zmniejsza ryzyko inwestycji i korzystnie wpływa na wizerunek firmy.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt