Usługi

Public Relations Strategia komunikacji Branding Google Ads Pozycjonowanie stron Tworzenie stron www

Oferta produktowa

Eventy firmowe Food marketing Komunikacja marketingowa Projektowanie graficzne Wsparcie sprzedaży Online marketing

Oferta konsultingowa

Social Media Komunikacja wewnętrzna Zarządzanie kryzysowe Employer Branding Marketing referencyjny Customer Lifetime Value Marketing B2B
powrót

Brand marketing

Brand marketing

dobry - brand - matketing

Definicja

Brand marketing to model działań marketingowych ukierunkowany na zbudowanie w świadomości odbiorcy spójnego i wiarygodnego wizerunku firmy. Wartość oferowanego produktu jest w takim ujęciu postrzegana przez pryzmat marki. Klient, mając pewne przekonania na jej temat (np. niezawodność, proekologiczność), przyjmuje, że każdy jej wytwór będzie wpisywał się w ogólny wizerunek brandu. 

Ciekawostki

  1. Udane działania brandingowe sprawiają, że wprowadzanie na rynek kolejnych produktów staje się łatwiejsze.   
  2. Skuteczny brand marketing pozwala stać się z czasem liderem ustalającym wartość rynkową produktu.
  3. Najłatwiej odnieść sukces brandingowy w sektorze wysokich cen, ze względu na fakt, że klienci, do których kierowany jest przekaz, często są skłonni płacić za wysoką jakość i inne wartości dodane (np. prestiż, luksus, przynależność).

Informacje

Podstawowym elementem brand marketingu jest identyfikacja wizualna. Bez niej odbiorca nie miałby możliwości zbudowania sieci skojarzeń, a to właśnie osiągnięcie tego efektu oznacza sukces dla marki. Najważniejszymi elementami identyfikacji wizualnej są:  sygnet i logotyp, tagline, nazwa firmy. Za walory mnemotechniczne można uznać czytelność logo, nazwę łatwą do zapamiętania i odtworzenia na piśmie (co jest szczególnie ważne, gdyby klient był zainteresowany wyszukaniem oferty w sieci). Ważną rolę odgrywa również  estetyka składająca się na identyfikację wizualną marki - jej usystematyzowanie może stanowić wspólny punkt odniesienia dla kolejnych tworzonych produktów i usług.

Ponieważ budowanie świadomości marki jest procesem długoterminowym, bardzo ważne jest zachowanie konsekwencji odnośnie formy i treści przekazu. Pozwoli to na wytworzenie spójnej formy, która będzie odbierana jako bardziej wiarygodna. Modyfikacje w tym zakresie są możliwe, niekiedy wręcz pożądane, jednak priorytetem pozostaje zachowanie czytelności i rozpoznawalności brandu. 

Wartości, które marka komunikuje i uznaje za własne, powinny znajdować odzwierciedlenie w działaniach firmy i oferowanych produktach lub usługach. Przykładowo, jeżeli elementem wizerunku jest postawa proekologiczna, to każdy odpowiedzialny w tym zakresie wybór (np. biodegradowalne opakowania lub surowce pochodzące z uprawy zrównoważonej) umacnia spójność marki, skutkując jej większą wiarygodnością w perspektywie długofalowej.

Istotnym czynnikiem w kreowaniu wizerunku marki jest jej unikalność. Budować ją  można zarówno według wartości, z którymi dana firma się utożsamia i według których prowadzi swoje działania, jak również poprzez jedyny w swoim rodzaju sposób odpowiedzi na jakąś potrzebę klienta. Unikalność jest wartością, której nie tworzy się w próżni, dlatego też przydatna może się okazać wnikliwa analiza rynku konkurencyjnego. 

Na koniec warto zaznaczyć, że w brand marketingu bardzo istotną rolę odgrywa  obecność i systematyczna aktywność. Do podtrzymywania i wzmacniania wizerunku marki w świadomości odbiorcy konieczne są powtarzalne ekspozycje, ponieważ skuteczność tej metody marketingowej w dużej mierze zależy od respektowania psychologicznych praw uczenia się i zapamiętywania. 

Podsumowanie

Brand marketing to kompleksowy model działań marketingowych, który skupia się na budowaniu spójnego wizerunku marki w oczach klientów. Kluczową rolę odgrywa identyfikacja wizualna, konsekwencja przekazu oraz unikalność marki. Poprzez skuteczne działania brandingowe firma może zyskać lojalność klientów, ułatwić wprowadzanie nowych produktów na rynek, niekiedy także ma szansę stać się liderem rynkowym. Regularna obecność marki w różnych kanałach komunikacji jest kluczowa dla utrzymania i wzmacniania jej wizerunku w świadomości odbiorców. 

Powiązane hasła:

narzędzie promocji, agencja kreatywna, agencja brandingowa, agencja konsultingowa, wizja firmy, agencja 360, doradctwo strategiczne, strategia produktu, plan strategiczny, strategia biznesowa

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt