Usługi

Public Relations Strategia komunikacji Branding Google Ads Pozycjonowanie stron Tworzenie stron www

Oferta produktowa

Eventy firmowe Food marketing Komunikacja marketingowa Projektowanie graficzne Wsparcie sprzedaży Online marketing

Oferta konsultingowa

Social Media Komunikacja wewnętrzna Zarządzanie kryzysowe Employer Branding Marketing referencyjny Customer Lifetime Value Marketing B2B
powrót

Marketing wewnętrzny

Elementy marketingu wewnętrznego

Definicja

Marketing wewnętrzny - to promocja firmy oraz aktualizacja wiedzy na temat celów, procesów i produktów, skierowana do pracowników (tj. “klientów wewnętrznych”) i służąca podniesieniu poziomu rozumienia marki i świadomości dotyczącej poszczególnych produktów. Są to także działania związane z poprawą komunikacji wewnętrznej oraz zmierzające do utrzymania motywacji i zaangażowania pracowników na jak najwyższym poziomie.  

Ciekawostki 

  1. Marketing wewnętrzny nie jest jednolity - sposób przekazu informacji i zakres wiedzy jest odmienny dla różnych grup pracowników.
  2. W podejściu tym pracownika postrzega się podobnie jak klienta, rozważając jego potrzeby i adekwatne do nich strategie komunikacyjne.
  3. Według badaczy z Gallup zaledwie 15% pracowników aktywnie angażuje się w swoją pracę, a ich wkład skutkuje o 21% większą rentownością w porównaniu z innymi.

Informacje

Specyfika marketingu wewnętrznego polega głównie na jego perswazyjnym charakterze. Nie są to działania tożsame z komunikacją wewnętrzną, skoncentrowaną na przekazywaniu informacji i aktualizowaniu wiedzy wśród pracowników. Celem jest raczej promowanie wartości marki, szerzenie wiedzy o jej tożsamości, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, wskazanie sensu ich pracy i krzewienie w nich dumy z przynależności do organizacji. 

Tego rodzaju działania przynoszą szereg korzyści, począwszy od budowania przyjaznej atmosfery w środowisku pracy, poprzez zmniejszenie rotacji pracowników, korzyści wizerunkowe, na większej efektywności i wyższej jakości obsługi klienta kończąc. Decydując się na wprowadzenie strategii marketingu wewnętrznego należy mieć na uwadze konieczność unifikacji działów tak, by oprócz celów szczegółowych specyficznych dla danej grupy, wszystkim pracownikom przyświecały również cele wspólne, w odniesieniu do których każdy jest w stanie określić swoją rolę i wkład.

Tworząc własną strategię marketingu wewnętrznego warto ustalić, czego oczekuje się w związku z wprowadzeniem tego rodzaju praktyk do swojej firmy. 

  1. Obraz marki - jeśli celem planowanych działań jest zapewnienie spójności wizji przyświecającej prowadzonemu biznesowi, promowanie konkretnych wartości i wzmocnienie przekonania pracowników odnośnie idei, na której sukces pracują, należy zadbać o to, by wszyscy mieli dostęp do odpowiedniej wiedzy, zarówno w zakresie promowanego przekazu, jak i w kontekście celowości i zasadności podejmowanych przez organizację działań.
  2. Dbałość o pracowników - jest to zagadnienie wielopłaszczyznowe, ponieważ powinno wyrażać się w odpowiedzi na wiele różnych potrzeb ludzi, którzy przyczyniają się do sukcesu marki, a także stymulować ich działanie w pożądanym kierunku. Z jednej strony więc będzie to tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy, podkreślanie ważności wkładu pracownika, liczenie się z jego zdaniem, umożliwianie rozwoju i edukacji, docenienie oraz wynagrodzenie, z drugiej zaś strony motywowanie, zachęta do zwiększonego zaangażowania i podejmowania kolejnych wyzwań.
  3. Zwiększenie efektywności - jest silnie zależne od zaangażowania pracowników, jednak nie można w tym miejscu pominąć takich kwestii jak usprawnianie komunikacji przy pomocy technologii, ustalenie wskaźników i celów związanych z przepływem i jakością komunikatów, czy wyznaczanie liderów, koordynujących przepływ informacji.  

Podsumowanie

Marketing wewnętrzny to kompleksowy zestaw działań skierowanych do pracowników. Jego celem jest promowanie marki, zwiększenie zaangażowania oraz poprawa komunikacji wewnętrznej. Pozytywna atmosfera, utrzymanie motywacji, klarowny przekaz i jasne wyznaczanie celów przekładają się na wyższą efektywność firmy i lepszą obsługę klienta. 

Powiązane hasła:

plan marketingowy, kreowanie wizerunku, zarządzanie marką, planowanie marketingowe, tworzenie wizerunku, pozyskiwanie klientów, audyt sprzedaży, działania brandingowe, tworzenie marki firmy, kreacja wizerunku

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt