Usługi

Public Relations Strategia komunikacji Branding Google Ads Pozycjonowanie stron Tworzenie stron www

Oferta produktowa

Eventy firmowe Food marketing Komunikacja marketingowa Projektowanie graficzne Wsparcie sprzedaży Online marketing

Oferta konsultingowa

Social Media Komunikacja wewnętrzna Zarządzanie kryzysowe Employer Branding Marketing referencyjny Customer Lifetime Value Marketing B2B

Treść główna

Zadowolony klient i pracownik

Wdrożenie programu CSR znacznie przyczynia się także do przyciągnięcia i zatrzymania klientów, co ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowego sukcesu firmy. Co więcej, wiele osób chętnie zapłaci wyższą cenę za dobra, wiedząc, że część zysków zostanie skierowana na bliskie im cele społeczne. Firmy mogą również doświadczyć zwiększonego aktywności lokalnych konsumentów, jeśli wzmocnią miejscową społeczność. Z drugiej strony – firmy odpowiedzialne społecznie mają tendencję do przyciągania pracowników, którzy chcą zmieniać świat, oprócz zwykłego pobierania wypłaty. Wspólne wysiłki pracowników mogą przynieść znaczące rezultaty, co podnosi morale w miejscu pracy i zwiększa produktywność. Zapytaj nas, jak możemy pomóc Ci w stworzeniu księgi CSR i wdrożeniu wytycznych.

Czy komunikacja wewnętrzna powinna być na drugim planie?

Kiedy ostatnio dokładnie przyjrzałeś się komunikacji wewnętrznej w swojej firmie? Komunikacja wewnętrzna to krytyczny aspekt codziennej pracy. Większość organizacji starannie opracowuje procedury komunikowania się z klientami, interesariuszami i nowymi pracownikami. Kiedy zastosujesz ten sam poziom staranności w planie komunikacji z pracownikami, zauważysz zdecydowany wzrost zaangażowania. Niestety, firmy często przyjmują podejście typu „stwórz i zapomnij” w swoich planach komunikacji wewnętrznej. Jeśli jednak skupisz się na wdrożeniu wytycznych w życie - korzyści dla Twojej firmy będą nieocenione. Zapytaj nas, w jaki sposób możemy wesprzeć Twój zespół we wdrażaniu procedur.

Komunikacja wewnętrzna prowadzi do sukcesu

Czym jest program komunikacji wewnętrznej i dlaczego jest tak ważny? Skuteczny plan jasno określi cele biznesowe w komunikacji z pracownikami i działania wymagane do osiągnięcia tych celów. Zasadniczo jest to plan, który prowadzi Cię do sukcesu. Korzyści z dobrej komunikacji wewnętrznej są liczne i zróżnicowane. Silny plan komunikacji zaangażowania pracowników gwarantuje lojalność, motywację i produktywność. Z drugiej strony słaba komunikacja wewnętrzna może mieć wyjątkowo negatywny wpływ na Twój biznes. Prowadzi do obniżenia morale, powstania chaosu oraz zmniejszenia produktywności i zysków. Ostatecznie może to poważnie zaszkodzić wynikom finansowym. W rzeczywistości badanie Towers Watson ujawniło, że firmy, które komunikują się nieefektywnie, osiągają nawet o 50% mniejsze średnie obroty. Chyba nie chcesz dołączyć do tej grupy?

Czym jest CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) nie jest nową koncepcją, ale szybko stała się kluczowym elementem sukcesu. W przypadku wielu firm główny powód, aby stać się odpowiedzialnym społecznie, jest dość prosty; jest to działanie słuszne. Początkowo ten sentyment był czynnikiem napędzającym społeczność i zaangażowanie społeczne firmy. Jednak w ostatnich latach konsumenci i pracownicy wywierali presję na firmy, aby angażowały się w życie społeczności. Wynik jest korzystny dla obydwu stron – wygrywa społeczeństwo, ale także biznes. Do największych korzyści należą:
• Bycie firmą odpowiedzialną społecznie może wzmacniać wizerunek firmy i budować jej markę.
• Odpowiedzialność społeczna umożliwia pracownikom wykorzystanie zasobów korporacyjnych, którymi dysponują, do czynienia dobra.
• Formalne programy społecznej odpowiedzialności biznesu mogą podnieść morale pracowników i prowadzić do zwiększenia produktywności.

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt