Usługi

Public Relations Strategia komunikacji Branding Google Ads Pozycjonowanie stron Tworzenie stron www

Oferta produktowa

Eventy firmowe Food marketing Komunikacja marketingowa Projektowanie graficzne Wsparcie sprzedaży Online marketing

Oferta konsultingowa

Social Media Komunikacja wewnętrzna Zarządzanie kryzysowe Employer Branding Marketing referencyjny Customer Lifetime Value Marketing B2B

Treść główna

Kluczowe dane

  • 3 wyróżniki marki Horyzont Inwestycji uwzględnione w brandingu
  • 2 kolory przewodnie wspierające komunikację marki
  • 20 przykładów zastosowań nowego brandingu w wizualizacjach
  • Pobierz Case study

Historia klienta

Horyzont Inwestycji to marka, która powstała dzięki konsolidacji wiedzy i doświadczenia trzech ekspertów. Dopełnieniem efektu synergii jest profesjonalizm współpracujących z firmą zespołów – fachowców na rynku nieruchomości. Przewaga nad jednoosobowymi działalnościami czy spółkami rodzinnymi wynika ze skumulowania wiedzy eksperckiej w jednym podmiocie. Ten solidny fundament to gwarancja sukcesu finansowego dla inwestorów oraz współpracujących z fliperów, sourcerów i pośredników.

Wśród oferowanych przez markę usług znajdują się m.in.: inwestycje w nieruchomości, flipy i inwestycje w grunty. Marka działa na terenie kilku miast. Eksperci obsługują projekty w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. Dzięki dużemu zaangażowaniu obecnie firma jest w stanie zrealizować aż 40 inwestycji w tym samym czasie, co jest wielkim sukcesem i stanowi o jej sile.

Cele biznesowe

Planowane efekty naszych działań:

Zbudowanie silnej, skonsolidowanej marki Horyzont Inwestycji.
Wzrost rozpoznawalności marki na tle konkurencyjnych brandów.
Wyróżnienie marki oraz wzmocnienie wizerunku ekspertów wchodzących w jej skład.
Zwiększenie wartości postrzeganej marki Horyzont Inwestycji.
Wzrost zainteresowania produktami inwestycyjnymi oraz współpracą z marką.

Rozwiązanie

Rozwiązanie:

System brandingu wspierający konsolidację działań

Do naszych zadań należało zaprojektowanie i implementacja autorskiego systemu brandingu i standaryzacji logo. Kluczowym aspektem było zawarcie w nich wyróżników marki, spójnych ze strategią komunikacji. W efekcie każdy z powstałych materiałów wizualnych nawiązywał do motywu przewodniego i haseł: sukces, energia, stabilność.

Branding marki – symbolika logo

Użyty sygnet symbolizuje dwa elementy. Pierwszym z nich jest wzrost przedstawiony za pomocą strzałki oraz dwóch kolumn. Jedna jest wyższa od drugiej, co nawiązuje do wykresów z inwestycji. Drugi symbol to budynki, a dokładniej wieżowce, z których zbudowany został sygnet w formie litery „H”. Dobrana typografia prezentuje stabilność i zdecydowany charakter. W logo wykorzystano połączenie klasycznej czerni z nowoczesnym odcieniem czerwieni. Wybrana kolorystyka symbolizuje dynamizm, energię i sukces. W standaryzacji przedstawiono także wersje achromatyczne (czarno-białe) logo, możliwe do stosowania na różnego rodzaju materiałach. Logo achromatyczne jest podstawowymi wariantem logo, które należy wykorzystywać w materiałach.

Standaryzacja systemu brand design

Czerń została wsparta szarościami oraz czerwienią. Kolor czarny będący klasyczną barwą, reprezentuje siłę i elegancję. Dzięki połączeniu z neutralnymi szarościami pozwala na spójne komponowanie się z różnymi elementami. W przypadku kolorystyki uzupełniającej zastosowano paletę barw, które należy wykorzystywać do tworzenia materiałów informacyjnych w celu prezentacji danych – wykresów, diagramów, infografik.

Na tzw. stałe wizualne składają się dwa elementy graficzne. Przede wszystkim strzałka, która zawsze skierowana w prawy górny róg symbolizuje wzrost. Może ona wskazywać istotną treść, jak np. oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji. Strzałka może też być wykorzystana do stworzenia interesujących wzorów. Drugim elementem są kolumny, z których zbudowany jest sygnet marki. Kolumny nie muszą występować razem, ale mogą tworzyć moduły. Kolumna może być wykorzystana jako miejsce do wstawienia zdjęcia lub tekstu. Oba elementy mogą występować razem, ale dzięki ich sile mogą stanowić pojedynczy element wyróżniający.

W każdym z realizowanych projektów brandingu jednym z istotnych elementów jest stworzenie wizualizacji, które prezentują efekt na poszczególnych materiałach promocyjnych, czy informacyjnych. Należą do nich m.in.: wizytówki, broszury, papier firmowy, bannery reklamowe, stopki e-mailowe, czy prezentacje firmowe. Zaprezentowane przykłady stanowią spójną całość, przedstawiając najważniejsze wyróżniki marki.

Wykorzystane produkty

Audyt marketingowy

Audyt marketingowy - analiza sposobu komunikacji i wydatków na marketing

Dowiedz się więcej

Place of graphics

7 na 10 badanych przyznaje, że ma lepszy zwrot z inwestycji, gdy do swych treści dodaje elementy graficzne. Dlaczego? Bądź wyrazisty i rozpoznawalny. Być może przyszedł czas na rebranding. Dowiedz się więcej

Strategia komunikacji

Strategia komunikacji w Internecie - opracowanie i wdrożenie

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt