Usługi

Public Relations Strategia komunikacji Branding Google Ads Pozycjonowanie stron Tworzenie stron www

Oferta produktowa

Eventy firmowe Food marketing Komunikacja marketingowa Projektowanie graficzne Wsparcie sprzedaży Online marketing

Oferta konsultingowa

Social Media Komunikacja wewnętrzna Zarządzanie kryzysowe Employer Branding Marketing referencyjny Customer Lifetime Value Marketing B2B

Treść główna

Przyczyny kryzysów w przedsiębiorstwie

Kryzysy pojawiają się w każdej firmie i od tego nie uciekniemy. Nie da się w sposób idealny przez cały czas prowadzić swojego biznesu. Prawdą jest, że blisko 40% sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach, jest efektem braku odpowiedniej komunikacji. Kolejne 20% spowodowane jest złymi kampaniami reklamowymi. Co łączy oba te czynniki, które odpowiadają za powstawanie kryzysu w przedsiębiorstwie?

Znajdź czynniki, które są wspólnym mianownikiem dla zdefiniowania źródła kryzysu

Wspólnym mianownikiem jest nie tylko osłabienie wizerunku firmy, ale też utrata zaufania klientów. Kryzysy - jak niemalże wszystko inne - można dokładnie sklasyfikować. Klasyfikacja podstawowa polega na podzieleniu rodzajów źródeł takich sytuacji - dzieli się ona na zewnętrzne i wewnętrzne.

Przyczyny zewnętrzne kryzysu - jakie są?

Zacznijmy od czynników powodujących kryzys, które określane są jako zewnętrzne. Dzielimy je na dwie grupy:

● Przyczyny związane z makrootoczeniem przedsiębiorstwa,
● Przyczyny związane z mikrootoczeniem przedsiębiorstwa.

Pod pojęciem mikrootoczenia kryje się przede wszystkim tzw. “Otoczenie konkurencyjne”. Zanim jednak przejdziemy do analizy czynników odpowiedzialnych za kryzys w przedsiębiorstwie, które powiązane są z mikrootoczeniem, przyjrzyjmy się dokładniej tym, które bezpośrednio związane są z makrootoczeniem.

Sytuacja gospodarcza definiuje to, jak funkcjonuje dane przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo z reguły funkcjonuje w konkretnej sytuacji gospodarczej. Nagłe zmiany tej sytuacji, mogą przyczynić się do powstania kryzysu i będą to właśnie czynniki zewnętrzne. Bardzo ważnym czynnikiem zewnętrznym, który może spowodować kryzys w przedsiębiorstwie jest podniesienie stóp procentowych - wpływa to bezpośrednio na konsumentów oraz na ceny towarów i usług. Innym, bardzo ważnym czynnikiem powodującym kryzys określanym jako przyczyna zewnętrzna, może być spadek wysokości dochodów ludności - tak, jak np. Miało to miejsce w czasie zamknięcia gospodarki z powodu pandemii. Te czynniki mogą znacząco przełożyć się na rentowność przedsiębiorstwa oraz na jego rozwój.

Mikrootoczenie i czynniki, które powodują kryzys

Zupełnie inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o przyczyny kryzysu, które określane są jako te, związane z mikrootoczeniem. Tutaj wskazać należy przede wszystkim wszelkie, niekorzystne zmiany, które dotykają naszych partnerów biznesowych. Ich niekorzystna sytuacja, może w bardzo prosty sposób przełożyć się na sytuację naszego przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, bardzo ważnym czynnikiem zewnętrznym, jeśli chodzi o mikrootoczenie, są różnego rodzaju zatory płatnicze. W tym przypadku, kryzys naszego przedsiębiorstwa będzie związany przede wszystkim z utrzymaniem płynności finansowej. Również zmiany w cenach towarów czy usług, które dyktowane są przez dany sektor gospodarki, mogą przełożyć się na powstanie kryzysu w naszym przedsiębiorstwie.

Czynniki wewnętrzne, które mogą wywołać kryzys w przedsiębiorstwie

Kryzys w przedsiębiorstwie, może zostać wywołany także przez czynniki wewnętrzne. Tak, jak podzielone na dwie grupy zostały czynniki zewnętrzne, tak samo jesteśmy w stanie podzielić na kilka obszarów występowania przyczyny kryzysu określane mianem wewnętrznych. Związane są one z następującymi obszarami działalności przedsiębiorstwa:

● Pracownicy,
● Strategia,
● Finanse,
● Technika,
● Struktury organizacyjne.

Ze względu na tak dużą liczbę obszarów wewnętrznych odpowiedzialnych za powstawanie kryzysu, możemy wyróżnić też bardzo dużą ilość ich przyczyn. Niezależnie jednak od tego, co będzie powodowało kryzys w przedsiębiorstwie, należy podjąć odpowiednie działania, które będą miały na celu uporanie się z nim.

Jak poradzić sobie z kryzysem w przedsiębiorstwie?

Zdefiniowanie przyczyn kryzysu stanowi absolutną podstawę do podjęcia działań, które mają na celu jego zniwelowanie. Warto jest jednak te działania planować i wdrażać po kolei. Dobrze też wyznaczyć osoby, które będą odpowiedzialne za poszczególne obszary niwelowania kryzysu. Wówczas szansa na skuteczne poradzenie sobie z nim, znacznie wzrasta.

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt