Treść główna

Przyczyny kryzysów w przedsiębiorstwie

Kryzysy pojawiają się w każdej firmie i od tego nie uciekniemy. Nie da się w sposób idealny przez cały czas prowadzić swojego biznesu. Prawdą jest, że blisko 40% sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach, jest efektem braku odpowiedniej komunikacji. Kolejne 20% spowodowane jest złymi kampaniami reklamowymi. Co łączy oba te czynniki, które odpowiadają za powstawanie kryzysu w przedsiębiorstwie?

Znajdź czynniki, które są wspólnym mianownikiem dla zdefiniowania źródła kryzysu

Wspólnym mianownikiem jest nie tylko osłabienie wizerunku firmy, ale też utrata zaufania klientów. Kryzysy - jak niemalże wszystko inne - można dokładnie sklasyfikować. Klasyfikacja podstawowa polega na podzieleniu rodzajów źródeł takich sytuacji - dzieli się ona na zewnętrzne i wewnętrzne.

Przyczyny zewnętrzne kryzysu - jakie są?

Zacznijmy od czynników powodujących kryzys, które określane są jako zewnętrzne. Dzielimy je na dwie grupy:

● Przyczyny związane z makrootoczeniem przedsiębiorstwa,
● Przyczyny związane z mikrootoczeniem przedsiębiorstwa.

Pod pojęciem mikrootoczenia kryje się przede wszystkim tzw. “Otoczenie konkurencyjne”. Zanim jednak przejdziemy do analizy czynników odpowiedzialnych za kryzys w przedsiębiorstwie, które powiązane są z mikrootoczeniem, przyjrzyjmy się dokładniej tym, które bezpośrednio związane są z makrootoczeniem.

Sytuacja gospodarcza definiuje to, jak funkcjonuje dane przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo z reguły funkcjonuje w konkretnej sytuacji gospodarczej. Nagłe zmiany tej sytuacji, mogą przyczynić się do powstania kryzysu i będą to właśnie czynniki zewnętrzne. Bardzo ważnym czynnikiem zewnętrznym, który może spowodować kryzys w przedsiębiorstwie jest podniesienie stóp procentowych - wpływa to bezpośrednio na konsumentów oraz na ceny towarów i usług. Innym, bardzo ważnym czynnikiem powodującym kryzys określanym jako przyczyna zewnętrzna, może być spadek wysokości dochodów ludności - tak, jak np. Miało to miejsce w czasie zamknięcia gospodarki z powodu pandemii. Te czynniki mogą znacząco przełożyć się na rentowność przedsiębiorstwa oraz na jego rozwój.

Mikrootoczenie i czynniki, które powodują kryzys

Zupełnie inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o przyczyny kryzysu, które określane są jako te, związane z mikrootoczeniem. Tutaj wskazać należy przede wszystkim wszelkie, niekorzystne zmiany, które dotykają naszych partnerów biznesowych. Ich niekorzystna sytuacja, może w bardzo prosty sposób przełożyć się na sytuację naszego przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, bardzo ważnym czynnikiem zewnętrznym, jeśli chodzi o mikrootoczenie, są różnego rodzaju zatory płatnicze. W tym przypadku, kryzys naszego przedsiębiorstwa będzie związany przede wszystkim z utrzymaniem płynności finansowej. Również zmiany w cenach towarów czy usług, które dyktowane są przez dany sektor gospodarki, mogą przełożyć się na powstanie kryzysu w naszym przedsiębiorstwie.

Czynniki wewnętrzne, które mogą wywołać kryzys w przedsiębiorstwie

Kryzys w przedsiębiorstwie, może zostać wywołany także przez czynniki wewnętrzne. Tak, jak podzielone na dwie grupy zostały czynniki zewnętrzne, tak samo jesteśmy w stanie podzielić na kilka obszarów występowania przyczyny kryzysu określane mianem wewnętrznych. Związane są one z następującymi obszarami działalności przedsiębiorstwa:

● Pracownicy,
● Strategia,
● Finanse,
● Technika,
● Struktury organizacyjne.

Ze względu na tak dużą liczbę obszarów wewnętrznych odpowiedzialnych za powstawanie kryzysu, możemy wyróżnić też bardzo dużą ilość ich przyczyn. Niezależnie jednak od tego, co będzie powodowało kryzys w przedsiębiorstwie, należy podjąć odpowiednie działania, które będą miały na celu uporanie się z nim.

Jak poradzić sobie z kryzysem w przedsiębiorstwie?

Zdefiniowanie przyczyn kryzysu stanowi absolutną podstawę do podjęcia działań, które mają na celu jego zniwelowanie. Warto jest jednak te działania planować i wdrażać po kolei. Dobrze też wyznaczyć osoby, które będą odpowiedzialne za poszczególne obszary niwelowania kryzysu. Wówczas szansa na skuteczne poradzenie sobie z nim, znacznie wzrasta.

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071 b.zielinski@commplace.pl