Treść główna

Komunikacja w organizacji

Dane McKinsey potwierdzają, że pracownicy dużych firm poświęcają średnio 2,5 godziny dziennie na poszukiwanie danych, które są im niezbędne do wykonania zadania. Mogliby zaoszczędzić ten czas i poświęcić go na realizację innych celów, gdyby popracować nad komunikacją w organizacji. W bieżącym działaniu firmy nie ma często czasu na analizy każdego procesu. Gotowe skrypty i scenariusze pozwalają szybko usunąć przeszkody i przejść do kolejnego kroku komunikacji w organizacji.

Scenariusze działań na wewnętrzny użytek

Gotowe scenariusze komunikacji w organizacji przydadzą się nie tylko Tobie. Twoi pracownicy też będą czuli się pewniej i szybciej wykonają swoją pracę, jeśli dasz im jasne wytyczne. Tylko dlatego, że 60 proc. firm nie ma długoterminowej strategii komunikacji wewnętrznej, ich pracownicy czują się zagubieni i ociągają się z realizacją zadań. Przypadkowość w komunikacji z podwładnymi i zespołem rodzi konflikty i nieporozumienia, których tak bardzo chcesz uniknąć.

Materiały strategiczne i szkoleniowe

Możesz zatrudnić cały zespół, który przygotuje odpowiednie materiały dotyczące komunikacji w organizacji. Możesz też odbyć żmudne kursy i szkolenia, aby na własną rękę opracować właściwą strategię komunikacji wewnątrz firmy. Zamiast tego mamy propozycję: skorzystaj z wiedzy specjalistów, którzy na podstawie specyfiki komunikacji w Twojej organizacji opracują skrypty i scenariusze, do których będziesz mógł sięgnąć w każdej chwili.

Scenariusze komunikacji w organizacji

Komunikacja wewnętrzna, za którą nie stoi szerszy plan i wizja, może pogłębić podziały i nieporozumienia, zamiast zmieniać sytuację na lepsze. Lepsza komunikacja w organizacji to też bardziej celne przypisywanie zasobów poszczególnych członków do zadań, a także pełne wykorzystywanie ich potencjału. Dziś tylko 23 proc. kierowników uważa, że w ich firmie możliwości pracowników są idealnie wykorzystywane w służbie korporacyjnego interesu. Czas to zmienić!

Jakie materiały możemy opracować?

• Strategie,
• analizy,
• scenariusze komunikacji wewnętrznej,
• scenariusze komunikacji z klientem,
• ramy działania w sytuacjach kryzysowych,
• materiały szkoleniowe,
• skrypty.
Razem stworzymy plan komunikacji w organizacji, który przyniesie Ci maksymalne zyski.

Poznaj komunikację w Twojej organizacji

Mając przed sobą gotowy scenariusz, widzisz, z jaką łatwością możesz odbyć trudną rozmowę czy przeprowadzić skomplikowaną analizę. To oszczędność dla wszystkich: Twojego zespołu, Ciebie i całej organizacji. Komunikacja w organizacji zyskuje na jakości, a pracownicy czują się pewniej, wiedząc, że istnieją profesjonalne materiały, na których zawsze mogą się oprzeć.

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071 b.zielinski@commplace.pl