Treść główna

Zagrożenia dla firmy – jak sobie z nimi radzić?

Kryzysy wybuchają nagle i niemal zawsze nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Właśnie z tego względu, bardzo ważne jest to, aby wdrożyć odpowiedni system zarządzania kryzysowego w naszym przedsiębiorstwie. Racjonalny podział zadań, ustalenie priorytetów w walce z kryzysem, to jedne z najważniejszych elementów każdego systemu zarządzania kryzysowego. W przypadku firmy, bardzo ważną rolę odgrywa także komunikacja oraz PR.

Dlaczego ustalenie priorytetów w kryzysie jest takie istotne?

Chaos - to on jest odpowiedzialny za niemożność poradzenia sobie z kryzysem. Chaos, który wdziera się do firmy, odpowiada przede wszystkim za dezinformację oraz za działania, które w żaden sposób nie są spójne z prowadzoną dotychczas polityką firmy. Właśnie z tego względu, bardzo ważne jest ustalenie priorytetów w kryzysie. Musimy wiedzieć, które działania powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Ustalenie tego, zależne jest od analizy ryzyka. Innymi słowy: jeśli mamy do czynienia z konkretną sytuacją, niesie ona za sobą bardzo jasne konsekwencje. Najważniejsze jest to, aby ustalić, które z tych konsekwencji mogą najpoważniej rzutować na naszą firmę. Dobrze dobrany system zarządzania kryzysowego, jest w stanie skutecznie pomóc nam w ustaleniu tych priorytetów. Skutecznie opracowuje on też system komunikacji w kryzysie - nie tylko tej, związanej komunikatami, które dana firma wypuszcza do mediów, ale też doskonale usprawnia komunikację wewnątrz firmy.

Strategia w walce z kryzysem - jak ją opracować?

Dlaczego działania antykryzysowe są kluczem do stabilnego rozwoju firmy? Przede wszystkim dlatego, że porządkują chaos, który wdziera się do firmy. W dalszej perspektywie, niwelują one straty, które w obliczu kryzysu mogą dotknąć firmę. Podstawą, jeśli chodzi o skuteczną strategię działań w walce z kryzysem, jest skrócenie łańcucha decyzyjności na linii zarząd - dział PR - pozostali pracownicy. Nie możemy bowiem zapominać o tym, że za radzenie sobie z kryzysem odpowiedzialny jest nie tylko zarząd firmy, ale też pozostali pracownicy.

Podział obowiązków i ustalenie zakresu działań pracowników, to podstawa w walce z kryzysem

Poza skróceniem łańcucha decyzyjności, bardzo ważne jest także dokładne i precyzyjne przydzielenie konkretnych zadań poszczególnym osobom w danej firmie. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której jedna osoba odpowiada za wszystko. To fizycznie niemożliwe, aby takie działania były w jakikolwiek sposób skuteczne.

System zarządzania kryzysowego jako pomoc w hierarchizacji działań

Dobrym sposobem, który sprawdzi się jako narzędzie do przydzielania zadań oraz podejmowania decyzji w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie, jest odpowiedni system zarządzania kryzysowego - np. REDALERT24. Pozwala on na precyzyjne i bardzo jasne określenie zadań, ale też pokazuje które zagrożenia mogą przynieść największe straty dla danego przedsiębiorstwa. Taka informacja jest z kolei kluczowa dla skutecznego ustalenia priorytetów działań. W połączeniu z doświadczeniem pracowników działu PR oraz zarządu, system zarządzania kryzysowego w firmie z pewnością będzie doskonałym rozwiązaniem.

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071 b.zielinski@commplace.pl