Nawigacja

Jakie elementy marketingu budują sukces?

Strategia marketingowa
Jakie elementy marketingu budują sukces?

Sukces prowadzenia działalności gospodarczej zależy nie tylko od właściwego dobrania oferty do potrzeb rynku. Kluczem jest właściwa promocja. Tym, co wyróżnia świetnie prosperujące firmy, jest dążenie do bycia numerem jeden wśród swoich klientów. Te podmioty wiedzą, że tylko dzięki znajomości zasad rządzących światem marketingu, można osiągnąć konkretne korzyści biznesowe. A elementy marketingu potrafią łączyć w dobrze działającą całość.

Marketing stanowi bogaty zbiór technik, procesów, metod, działań i narzędzi, których celem jest dotarcie do potencjalnych klientów (grupa docelowa) i nakłonienie ich do zakupu. Wszystkie elementy składowe marketingu są ze sobą ściśle powiązane. Ich efektywność zależy przede wszystkich od spójności i synergii działań. 

Poszczególne instrumenty marketingowe stanowią spójną kompozycję, prowadzącą do wzbudzenia zainteresowania ofertą oraz sukcesywnego przywiązywania klienta do naszej marki. Dzięki ich umiejętnemu wykorzystywaniu, jesteśmy w stanie nie tylko skuteczniej sprzedawać własne produkty oraz kształtować ich popyt na rynku, a także realnie wpływać na potrzeby i preferencje klientów. 

Elementy marketingu – rodzaje i charakterystyka 

Elementy marketingu obejmują wszelkie zabiegi, mające na celu związać klienta z naszym produktem. Wykorzystane w odpowiednich proporcjach, stanowią fundament dobrze skonstruowanej strategii marketingowej. 

Jedną z form wpływania na rynek, poprzez stosowanie odpowiednich technik marketingowych, jest stosowanie się do ram wytyczonych przez tzw. 4P: 

  1. product (produkt) – rozpatrywany w oparciu o konkretne potrzeby, oferowaną jakość oraz postrzeganie marki w świadomości konsumenta; 
  2. price (cena) – nadaje kształt pozostałym elementom marketingu. Można ją ustalić dopiero znając rzeczywiste koszty wytworzenia i dystrybucji produktu oraz szacowane koszty działań promocyjnych. Realizuje ona zadania marketingu w zakresie doboru odpowiedniej polityki cenowej, ustalenia progów rentowności, wyznaczenia konkretnych rabatów oraz warunków płatności; 
  3. place (dystrybucja) – obejmuje działania związane z rozmieszczeniem oferowanego produktu  na rynku oraz doborem odpowiednich kanałów dystrybucji; 
  4. promotion (promocja) – zaliczamy do niej reklamę, działania public relations, sponsoring, sprzedaż osobistą oraz wszelkie działania skłaniające klientów do zakupu. 

Rozwój marketingu na przestrzeni lat, wymusił konieczność wzbogacenia powyższego modelu o kolejne trzy elementy. Składają się one w sumie na koncepcję marketing mix 7P. Dodane czwarte P to people (ludzie). Pracownicy, będący nieodłącznym elementem każdego procesu sprzedaży, przyczyniają się do wzrostu lub spadku zainteresowania ofertą. Ich rolą jest także przywiązanie klienta do marki. Kolejny element to process (proces), w ramach którego w pierwszej kolejności podejmuje się kroki zmierzające do zainteresowania klienta ofertą. Trzeba mu dostarczyć wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji zakupowej. Następnie rolą firmy jest zapewnienie właściwych warunków sprzedaży, a także świadczenie pełnej obsługi posprzedażowej. I wreszcie physical evidence, czyli świadectwo materialne. To ono tworzy tzw. spójny wizerunek marki. Składają się na niego m.in. logo, identyfikacja wizualna, kolorystyka, design produktu, strona www, opakowanie, wygląd siedziby itd. 

Chcesz wzbudzić i utrzymać zainteresowanie marką?

Pomożemy Ci to osiągnąć!

Elementy marketingu – skąd biorą się kolejne? 

Rozwój technologii oraz rosnąca potęga internetu, umożliwiająca prowadzenie bardziej synergicznej komunikacji na linii klient – marka, spowodowały konieczność dodania nowych elementów do funkcjonującej od lat marketingowej układanki. Dzięki temu koncepcje marketingowe ewoluują, tak jak Model 4P, który został wzmocniony o elementy tworzące kombinację 4C. Składają się na nią: 

  1. customer value (potrzeby i pragnienia klienta) – to konkretne korzyści, jakie zyska klient, wraz ze skorzystaniem z oferty; 
  1. cost – koszty, jakie ponosi klient, decydując się na skorzystanie z oferty (dobór działań marketingowych do możliwości finansowych klienta); 
  1. convenience (wygoda zakupu) – wszelkie udogodnienia wpływające na satysfakcję klienta, jakie jesteśmy w stanie zapewnić, zarówno na etapie podejmowania decyzji zakupowej, jak i podczas samego procesu sprzedaży; 
  1. communication (komunikacja) – czyniąca z klienta równorzędnego partnera, którego uwagi i sugestie mają realny wpływ na kształtowanie się oferty. 

Hierarchia ważności wyżej wspomnianych elementów oraz kryteria doboru konkretnych narzędzi marketingowych, determinowane są przede wszystkim okolicznościami panującymi na rynku, wyznaczonymi celami oraz możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa. Niemniej wszystkie elementy marketingu powinny łączyć się w ramach jednej, spójnej strategii, która musi w sposób elastyczny dopasowywać się do zmian zachodzących zarówno na rynku, jak i w samej firmie.

Reklama jako jeden z kluczowych elementów marketingu 

Oczarowanie rynku za pomocą skutecznej reklamy jest marzeniem każdego przedsiębiorcy, jednak jest to możliwe tylko dzięki wdrożeniu przemyślanej strategii marketingowej, której kluczową rolę odgrywa odpowiednio wykreowana reklama. 
 
Reklama łączy w sobie zarówno informację o oferowanym produkcie lub usłudze, jak i konkretny komunikat perswazyjny, wzywający klienta do działania. Obejmuje zarówno bezpłatne, jak i płatne formy prezentacji oferty. Skuteczna reklama charakteryzuje się tym, że wpływając na różnego rodzaju zmysły, uruchamia konkretne bodźce, prowadzące do podjęcia określonego działania. 

Pierwotnie reklama pełniła głównie funkcję informacyjną. Dziś ma także za zadanie wspierać określone postawy klientów, wykształcać konkretne nawyki, edukować poszczególnych uczestników rynku, wywoływać emocje oraz umożliwić odróżnienie naszej oferty od ofert konkurencji.

Skuteczna reklama, to taka, która przynosi konkretne zyski. Aby tak się stało, musi być precyzyjnie zorientowana na konkretną grupę docelową. Reklama dla wszystkich jest reklamą dla nikogo. Klasyczny wzór na skuteczną reklamę składa się z czterech elementów: przyciągnięcie uwagi, wzbudzenie zainteresowania, wywołanie pragnienia oraz pobudzenie do działania. Czy to wystarczy? Cóż, reklama to także wymyślanie, eksperymentowanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa, zatem – do dzieła!

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt