Usługi

Public Relations Strategia komunikacji Branding Google Ads Pozycjonowanie stron Tworzenie stron www

Oferta produktowa

Eventy firmowe Food marketing Komunikacja marketingowa Projektowanie graficzne Wsparcie sprzedaży Online marketing

Oferta konsultingowa

Social Media Komunikacja wewnętrzna Zarządzanie kryzysowe Employer Branding Marketing referencyjny Customer Lifetime Value Marketing B2B

Treść główna

Pracownicy chcą czuć się ważni

Bardzo istotnym elementem wpływającym na poziom identyfikacji pracownika z firmą jest zarówno podkreślanie działań zespołowych i wpływu jednostkowych zachowań na powodzenie przedsięwzięć, jak i upewnianie pracowników w tym, jak ważną rolę odgrywają w firmie. W jaki sposób można to osiągnąć? Podejmując takie działania jak organizowanie wyjazdów integrujących, czy szkoleń, podczas których istnieją warunki do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju firmy. Należy pamiętać, że pracownicy utożsamiają się z firmą, jeśli są zaangażowani w procesy wprowadzania zmian. Spotkania, czy wyjazdy to także doskonałe okazje do omówienia kierunków działań firmy, przekazania nowych celów, stworzenia przestrzeni do zwiększenia poczucia przynależności do firmy. Jest to jednak drugi krok. Pierwszym jest wykonanie audytu.

Zapomniany obszar?

Managerowie, czy właściciele firm spędzają dużo czasu, zarządzając strategią cenową, czy rozwojem produktów, lecz nie poświęcają wystarczająco energii obszarom takim jak identyfikacja pracowników z firmą. Wielu z nich nie wierzy, że firmy mogą mieć „charakter”. A to właśnie charakter Twojej firmy może przynieść - lub kosztować - prawdziwe pieniądze. Istnieją bowiem powiązania między wydatkami klientów a identyfikacją pracowników z firmą. Im większy identyfikacji, tym większe przychody. Pytanie – czy z własnej woli chcesz z nich zrezygnować?

Czy istnieje związek między emocjami a identyfikacją?

W licznych badaniach Instytutu Gallupa kilkukrotnie udowodniono, że pracownicy przywiązani emocjonalnie do firmy radzą sobie lepiej i rzadziej zmieniają pracę. Zostało to teraz potwierdzone w badaniach niemieckich w odniesieniu do stresu. Badacze pod kierunkiem prof. Van Dicka z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie odkryli, że poziom stresu zależy od tego, jak silnie pracownicy mogą identyfikować się ze swoim zespołem lub firmą. Silna więź między pracownikiem a firmą wpływa zatem nie tylko na jego przywiązanie do pracy z organizacji, ale również może przełożyć się na lepsze wyniki, czy zwiększoną motywację do pracy. Usatysfakcjonowani pracownicy tworzą zgrany team, mierzą wyżej, tworzą pozytywny wizerunek firmy. Są także kreatywni, zdolni do wymyślania i wdrażania niekonwencjonalnych pomysłów.

Jakie wartości wyróżniają Twoją markę?

Wartości w miejscu pracy są najważniejszymi zasadami dotyczącymi sposobu pracy. Pomagają podejmować ważne decyzje i określać co jest „dobre”, a co „złe”. Do najbardziej popularnych wartości w miejscu pracy należą:
Odpowiedzialność.
• Koncentracja się na szczegółach.
• Wysoka jakość
• Uczciwość
• Dotrzymywanie obietnic i terminowość
• Niezawodność
• Wsparcie innych
• Okazywanie tolerancji
• Poszanowanie polityki i zasad firmy oraz szacunek dla innych
Wartości związane Twoją organizacją nadają ton kulturze Twojej firmy i określają, na czym zależy Twojej organizacji jako całości. Ważne jest, aby wartości twoich ludzi były zgodne z tymi. Lecz czy na pewno takie są?

Audyt określający identyfikację pracowników z firmą

Każdy manager powinien dążyć do tego, aby budować silną więź między swoimi pracownikami a firmą. Co więcej - im więź będzie silniejsza, tym bardziej efektywna będzie ich praca. Efektywna budowa więzi oraz poczucia przynależności w ogromnej mierze zależy od stylu zarządzania firmą, a więc leży w gestii właścicieli i menedżerów firmy. Audyt określający identyfikację pracowników z firmą pozwoli zweryfikować obszary, które funkcjonują bez zarzutu, ale również te, które wymagać będą naprawy. Eksperci Commplace nie tylko przeprowadzają cały audyt, ale także proponują ewentualnie działania naprawcze, czuwając nad wdrożeniem.

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt