Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit Kommunikationsstrategie Branding Google Ads Positionierung von Webseiten Webseitenentwicklung

Produktangebot

Firmenveranstaltungen Lebensmittelmarketing Marketingkommunikation Grafikdesign Vertriebsunterstützung Online Marketing

Beratungsangebot

Sozialen Medien Interne Kommunikation Krisenmanagement Arbeitgebermarke Referenzmarketing Customer Lifetime Value B2B-Marketing
zurückkehren

Instrumenty marketingu

kompleksowe podejście do promocji

instrumenty marketingu- promocja

Definition

Instrumenty marketingu to pewne określone filary, na których opierają się działania promocyjne i które należy mieć na względzie przy wszelkich przedsięwzięciach służących budowaniu wizerunku marki, poznawaniu odbiorców, informowaniu klientów o ofercie, przekonywaniu ich do skorzystania z usług, a także kształtowaniu relacji z nimi. Zbiór ten może się różnić w zależności od przyjętej koncepcji.

Instrumenty marketingu – ciekawostki

Z pojęciem instrumentów marketingu związana jest koncepcja mix marketingu czy marketingu 4P, aktualna od dziesięcioleci. Zakłada ona, że kluczowymi elementami reklamy są: produkt (Produkt), cena (Preis), promocja (promotion) i miejsce dystrybucji (place). Jakiś czas temu koncepcja ta została poszerzona jeszcze o piąte „P”, czyli ludzi (Menschen). Z kolei bardziej rozbudowana formuła instrumentów marketingu, czyli 7P, dokłada do tego zestawu także świadectwo materiale (physical evidence) oraz proces (process).

Funkcjonują też inne koncepcje instrumentów marketingowych, przykładowo koncepcja 4 C, która opiera się na: wartości dla klienta (customer value), koszcie (cost), wygodzie nabycia (convenience) i komunikacji (communication). Z kolei koncepcja 7C wskazuje następujące elementy: wiarygodność, kontekst, kontent, klarowność, ciągłość, spójność, kanały informacyjne.

Instrumenty marketingu – najważniejsze informacje

Jak widać, instrumenty marketingu to pewne elementy, które należy przeanalizować, zaplanować, a następnie wdrożyć, by biznes się rozwijał. Mnogość koncepcji pokazuje, że zagadnienie jest szerokie i można je rozpatrywać na różnych poziomach. Marketing to w końcu złożony proces.

Decyzja dotycząca tego, na jakich instrumentach marketingu należy się aktualnie skupić, w jakiej konfiguracji i jak je opracować, jest podstawą dobrej strategii reklamowej. Trzeba pamiętać, że wybór ten zależy od wielu czynników, między innymi branży, wielkości danego przedsiębiorstwa, budżetu, grupy docelowej, a także rodzaju oferowanych usług czy produktów.

Niezmiennie jednak klasyczna i aktualna od dziesięcioleci pozostaje koncepcja instrumentów marketingu 4P, która sprawdza się w przypadku każdej firmy. Mówiąc najprościej, zakłada ona, że istotą skuteczności działań jest oferowanie we właściwy sposób i w odpowiednim miejscu dobrego oraz trafnie wycenionego produktu. Koncepcja 4P określa więc te podstawowe instrumenty marketingu i stanowi dobry punkt wyjścia dla wszelkich działań reklamowych.

Analizując temat nieco dokładniej, produkt będzie oznaczał zarówno towary, jak i usługi danej firmy, ale też zbiór korzyści, jakie niesie konsumentom. Cena to kwota, jaką płacimy za powyższe. Ustalenie optymalnej, czyli atrakcyjnej z punktu widzenia klienta, ale i dochodowej dla firmy, ceny nie jest łatwym zadaniem. Z kolei miejsce czy kanał dystrybucji, w którym pojawia się oferta, musi być łatwo dostępne i zapewniać wygodę. Czwartym instrumentem jest promocja, która służy odpowiedniemu informowaniu odbiorcy o ofercie i zachęcaniu go do dokonania zakupu.

Zusammenfassung

Odpowiednie zastosowanie poszczególnych instrumentów marketingu jest kluczowe dla rozwoju firmy. Produkt, cena, miejsce dystrybucji i promocja są podstawowymi elementami budującymi sukces marki. Trzeba pamiętać, że rynek podlega dynamicznym przemianom, dlatego wybór instrumentów marketingu, ich konfiguracji i sposobu pracy nad nimi nie może być ustalony raz na zawsze, ale powinien podlegać bieżącej weryfikacji. Wybór narzędzi (a jest ich wiele) do budowania danego „P” będzie zależał od tego, na jakim etapie drogi jest obecnie rozwój firmy.

Verwandte Einträge:

Werbemittel, Kreativagentur, Branding-Agentur, Beratungsagentur, Unternehmensvision, Agentur 360, strategische Beratung, Produktstrategie, strategischer Plan, Geschäftsstrategie

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer Geschäftsentwicklung?

Bartosz Zielinski

Bartosz Zielinski Geschäftsführer

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Ruf mich an Einloggen Kontakt