Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit Kommunikationsstrategie Branding Google Ads Positionierung von Webseiten Webseitenentwicklung

Produktangebot

Firmenveranstaltungen Lebensmittelmarketing Marketingkommunikation Grafikdesign Vertriebsunterstützung Online Marketing

Beratungsangebot

Sozialen Medien Interne Kommunikation Krisenmanagement Arbeitgebermarke Referenzmarketing Customer Lifetime Value B2B-Marketing
zurückkehren

soziale Werbung

Reklama społeczna – czym się charakteryzuje?

soziale Werbung

Definition

Reklama społeczna to forma komunikacji marketingowej, której celem jest promowanie społecznych idei, wartości lub działań mających pozytywny wpływ na społeczeństwo. W odróżnieniu od tradycyjnych reklam, nakłaniających do zakupu produktów czy usług, reklama społeczna skupia się na budowaniu świadomości społecznej oraz zmianie postaw i zachowań na lepsze.

Reklama społeczna – ciekawostki

Reklama społeczna to rodzaj komunikatu, który zwraca uwagę na istniejące problemy i zagrożenia. Jej najważniejszym celem nie jest zarabianie pieniędzy i generowanie zysków, ale skłonienie do myślenia o danym problemie, a także jego rozwiązanie. Celem kampanii społecznych jest kształtowanie konkretnego toku myślenia, pewnych postaw i zachowań.

Reklama społeczna dotyka bardzo ważnych dla całego społeczeństwa kwestii. Pierwsze reklamy społeczne pojawiały się w przestrzeni publicznej całkiem niedawno, bo dopiero pod koniec ubiegłego wieku. W Polsce pierwsza reklama społeczna dotyczyła szkodliwości nikotyny i wykonana była na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Reklama społeczna – najważniejsze informacje

Reklama społeczna może dotyczyć wielu aspektów. Przede wszystkim zwraca uwagę na istotne problemy mające negatywny wpływ na większość społeczeństwa. Celem reklamy społecznej może być nie tylko zmiana szkodliwych zachowań, ale także informowanie o zagrożeniach, a także zachęcenie do podjęcia pewnej określonej czynności, mającej wpływ na poprawę własnego zdrowia, warunków życia czy bezpieczeństwa.

Głównym celem reklamy społecznej jest angażowanie ludzi w ważne tematy społeczne, takie jak ochrona środowiska, walka z przemocą, edukacja zdrowotna czy wsparcie dla potrzebujących. W ramach społecznych stosuje się różnorodne środki przekazu, takie jak kampanie w mediach społecznościowych, plakaty, spoty telewizyjne czy akcje edukacyjne. Wartość tej formy reklamy tkwi w jej potencjale do wywoływania pozytywnych zmian społecznych i skłaniania ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozmaitych inicjatywach społecznych.

Reklama społeczna, choć nazywana jest reklamą, zdecydowanie różni się od komercyjnej reklamy. Przede wszystkim jej przekaz najczęściej nie ma pozytywnego wydźwięku. Reklama społeczna często straszy, przestrzega, budzi niepokój. Tym sposobem zachęca do reakcji i zmiany postaw i negatywnego zachowania. Wspólnym mianownikiem obu rodzajów reklam jest kierowanie ich do określonej grupy odbiorców.

Reklama społeczna nie zawsze musi być wysoko budżetowa, zwłaszcza gdy jej inicjatorem jest mała organizacja lub niewielka grupa osób zaangażowanych w problem. Zdarza się, że tego typu reklamy powstają jako wynik wspólnego działania kilku organizacji: mogą być to organizacje rządowe, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, próbujące nagłośnić konkretny, społeczny problem.

Reklamy społeczne zmuszają do myślenia, dlatego często wykorzystywane są do promowania pomocy innym, czy to ludzi w potrzebie, czy bezbronnych zwierząt. Temat i kontekst, jakich może dotyczyć reklama społeczna, jest bardzo szeroki. Może być to kwestia marnowania jedzenia w okresie świątecznym, promowanie segregacji odpadów komunalnych, nauka zasad higieny wśród najmłodszych dzieci, ale także pomoc zagrożonym gatunkom zwierząt, czy profilaktyka zdrowotna. Reklama społeczna wykorzystuje bardzo dobre narzędzie – bazuje na edukowaniu. Tym sposobem – docierając do konkretnych grup odbiorców, których problem dotyczy bezpośrednio – ukazuje problem, skłania do myślenia o nim i wskazuje konkretne możliwości jego rozwiązania.

Zusammenfassung

Reklama społeczna w odróżnieniu od reklamy komercyjnej nie promuje żadnego produktu, ale porusza ważne i istotne dla społeczeństwa kwestie, a jej charakter najczęściej jest perswazyjny. Reklama społeczna uświadamia wielu osobom istnienie problemów, o których na co dzień nawet nie myślą. Nie zdają sobie sprawy z ich powagi i zagrożenia, jakie niosą. Tematyka społecznych reklam jest najczęściej dość brutalna. Potrafi wywoływać silne emocje, dlatego ta metoda przekazywania informacji jest tak skuteczna.

Verwandte Einträge:

Marketingplan, Bilderzeugung, Markenführung, Marketingplanung, Bilderzeugung, Kundengewinnung, Verkaufsaudit, Branding-Aktivitäten, Schaffung einer Unternehmensmarke, Bilderzeugung

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer Geschäftsentwicklung?

Bartosz Zielinski

Bartosz Zielinski Geschäftsführer

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Ruf mich an Einloggen Kontakt