Nawigacja

Project Management opinie
o zrównoważonym budownictwie i
dekarbonizacji budynków

Branże

Przemysł budowlany odpowiada za niemal 40 proc. globalnych emisji dwutlenku węgla, co czyni budynki – wraz z etapami ich budowy, rozbiórki i transportu materiałów – istotnym elementem w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej gospodarki. Jedną z firm, która wspiera partnerów na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od wstępnych analiz, poprzez projektowanie i procedury administracyjne, po zarządzenie bądź nadzór nad procesem budowy – jest Project Management: opinie o zrównoważonym budownictwie są takie, że powinno ono rozwijać się w Polsce. Kluczowa jest m.in. dekarbonizacja budynków oraz dążenie do ich zeroemisyjności. Dlaczego? O tym poniżej.

Przemysł budowlany jest energochłonny i odpowiada za znaczącą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Potrzebne są zmiany, by budownictwo stało się bardziej przyjazne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i dla zdrowia mieszkańców. W związku z tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. Jak dążyć do dekarbonizacji sektora i osiągnięcia zeroemisyjności? Swoje zdanie na ten temat ma Project Management. Opinie ekspertów wskazują, że branża musi już dzisiaj podjąć odpowiednie kroki, by w przyszłości cieszyć się efektami podjętych wcześniej działań.

Project Management – opinie o dekarbonizacji sektora budowlanego

Zdaniem autorów raportu „Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do 2050 roku” w ciągu 25 lat globalne zasoby budowlane podwoją się. Konieczne jest zatem podjęcie działań, które ochronią środowisko naturalne. Słowa te potwierdzają eksperci Project Management – opinie ich specjalistów potwierdzają, że strategia dekarbonizacji budynków ma dwa kierunki działania. Powinny powstawać nowe budynki o zerowym śladzie węglowym w całym cyklu życia nieruchomości, a także niezbędne jest dążenie do osiągnięcia zerowych emisji podczas użytkowania istniejących już obiektów.

Co jeszcze sądzi Project Management – Opinie ekspertów są zgodne: należy zadbać o zwiększenie efektywności energetycznej i termomodernizację oraz przejść na niskoemisyjne lub zeroemisyjne źródła energii, np. zainwestować w ekologiczne kotłownie na biomasę, fotowoltaikę czy pompy ciepła.

Co z zeroemisyjnością budynków?

Zgodnie z raportem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, do 2050 roku konieczne jest podjęcie kilku działań. Jakich? O tym mówią eksperci Project Management. Opinie o tych działaniach są następujące: to dobry krok w kierunku zmiany. Jednym z pierwszych założeń jest wysoka efektywność wykorzystania zasobów eksploatowanych podczas budowy nieruchomości. Tym samym należy ograniczyć odpady budowlane i już na etapie projektowania uwzględnić przyszłą rozbiórkę, recycling i unrecycling.

Eksperci raportu są zdania, że zarówno budynki nowe, jak i już istniejące powinny być wysokoenergooszczędne. Jak to zrobić? Wystarczy kilka kroków – mówi Project Management: opinie ekspertów są następujące w tym temacie: „konieczna jest praca nad izolacyjnością przegród, efektywnym systemem wentylacji budynków i wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii”.

Zdaniem ekspertów ważne jest także używanie w budownictwie materiałów, które są przyjazne środowisku naturalnemu, np. drewno. Upodobali je sobie w szczególności mieszkańcy krajów nordyckich. Co ciekawe, trzy z pięciu najwyższych drewnianych budynków na świecie znajdują się właśnie na Półwyspie Skandynawskim. Project Management jest zdania, że świetnymi materiałami do budowania są także bambus czy len lub te, pochodzące z recyclingu.

Dlaczego warto wdrażać działania opisane w raporcie i stać się jednym z uczestników globalnej transformacji? Polska zobowiązała się do osiągnięcia poziomu netto zerowych globalnych emisji gazów cieplarnianych w okolicach roku 2050. Sektor budownictwa odpowiada za emisję gazów cieplarnianych, a ich reedukacja może osiągnąć założone cele.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt